Samarbeid med Gea Norvegica Geopark

Norsk hydrologiråd samarbeider med Geoparken, som er lokalisert i Vestfold og Telemark og omfatter kommunene Larvik i Vestfold og Kragerø, Bamble, Porsgrunn, Skien, Siljan og Nome i Telemark.

Hydrologirådet har bl.a. bidratt med tekster som omhandler hydrologi og prosesser i vann i den flotte utstillingen i Kjærraparken i Larvik kommune. Her vises en geologisk tidslinje, langs en 90 m lang brolagt sti. Tidslinjen viser geologiske «hendelser» på vår klode fra ca. 4 600 millioner år tilbake i tid og fram til nåtiden.

Styret besøkte Geoparken 25. september og ble vist rundt av Geoparkens leder Kristin Rangnes.

Les mer om Gea Norvegica Geoparken her.

Geologisk tidslinje i Kjærraparken.

Informasjon om Numedalslågen, der også prosesser i vann er omtalt.

Seminaret «Kraftverkshydrologi og miljøforhold» ble avholdt 20.-21. november

Temaer som ble presentert:

 • Klimaendringer og påvirkning på flom og vannbalanse
 • Flomberegning og håndtering
 • Hydrologiske og hydrauliske modeller
 • Fremtidens værprognoser og produksjonsplanlegging
 • Endring av konsesjonsvilkår og vanndirektiv – forvaltningspraksis og case fra bransjen
 • Miljøforhold

Se program og les mer her.

 

Nordisk Hydrologisk Konferanse samlet 145 deltakere fra de nordiske og baltiske land

Konferansen ble arrangert av Norsk hydrologiråd i samarbeid med Nordisk Hydrologisk Forening 13.-15. august i Bergen. Hovedtema for konferansen var «Hydrologi og vannressursforvaltning i en verden i endring».

Det ble utdelt pris for beste muntlige presentasjon til Xue Yang, som er PhD-student ved Institutt for Geofag ved Universitetet i Oslo. Hun fikk prisen for presentasjonen «Comparing temporal and spatial variability of uncertainty sources for future runoff projections in ungauged regions».

Prisen for beste studentposter ble gitt til Arturs Veinbegrs for bidraget «The application of digital filters and measurements upscale for identification of runoff components for the Berze river». Veinbergs er PhD-student ved Landbruksuniversitetet i Latvia.

Hydrologirådet gratulerer!

Les en oppsummering av dagene i Bergen her.

Nye verktøy for flomberegninger kan du lese om i siste utgave av Nytt fra Hydrologirådet

Nyhetsbrevet omtaler også naturbaserte løsninger for vann og effekten av slike tiltak for flomdempning.

Les her.

23. møte i UNESCO IHPs Intergovernmental Council avholdt i Paris, juni 2018

NHRs leder, Hege Hisdal, deltok som medlem i International Hydrological Programme (IHP) sitt  Intergovernmental Coucil-møte i Paris 11.-15. juni. Rådet møtes annethvert år og består av 36 medlemsstater.

IHPs arbeid er direkte tilknyttet Agenda 2030 og SDG 6 om vann og hygiene, men kan også sees i indirekte tilknytning til de fleste av de resterende 16 målene. Flere av sakene under Council var knyttet til dette temaet, både rent faglig, men også hvordan IHP skal synliggjøre sin viktige rolle knyttet til SDG6 og som en viktig kunnskapsleverandør for «policy». Inkludert i dette var forslaget om navneendring fra «International Hydrological Programme» til «Intergovernmental Hydrological Programme».

Les oppsummeringen fra møtet her.

 

 

NHC 2018: abstract-bok er publisert

Abstract-boka til den 30. nordiske hydrologiske konferansen som skal avholdes 13.-15. august i Bergen, er publisert. Se boka her.

Hovedtemaet for konferansen er «Hydrologi og vannressursforvaltning i en verden i endring». Se oppdatert program her.

Konferansen har følgende deltema:

 • Avanserte metoder i hydrometri og i hydrologisk modellering
 • Land-atmosfære-interaksjoner på høyere breddegrader og i kalde områder
 • Overflate- og grunnvann, og blågrønne løsninger i urbane områder
 • Hydrologi i små nedbørsfelt og styrtregnflom
 • Vannforbruk, miljøeffekter og øko-hydrologi
 • Vannkraft og klimaendringer: effekter og tilpasning
 • Klimatjenester – tette gapet mellom forskning og forvaltning

Presentasjoner: «Ny teknologi for hydrologiske observasjoner»

5. april ble fagmøtet som skisserte nye muligheter for hydrologiske observasjoner i lys av den rivende teknologiske utviklingen avholdt i SWECOs lokaler på Lysaker.

Se presentasjonene her.

Se programmet her.

 

 

Seminar «Grunnvarme og grunnvann» 24. april

Den norske avdelingen til International Association of Hydrogeologists (IAH) inviterer til dagsseminar på temaet «Grunnvarme fra grunnvann» 24. april i Sandvika.

Seminaret har som mål å gi en god introduksjon til konseptet Åpne løsninger, drøfte fordeler og ulemper med disse, samt presentere ulike fungerende anlegg i Norge. Seminaret vil inneholde en blanding av foredrag fra forskningsmiljøet, driftspersonell og case studies fra inn- og utlandet.

Dette er et fagseminar for prosjekteiere, kommuner, rådgivere og forskere.

Les mer her.

 

Verdens vanndag 2018: «Natur for vann» – presentasjoner

22. mars ble det på tradisjonelt vis arrangert et seminar på Forskningsparken, Blindern. Seminaret er den offisielle, nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag, som markeres 22. mars hvert år. Årets internasjonale tema var «Nature for Water».

 Program

Presentasjoner