Kraftverkshydrologi og miljøforhold

Seminaret gikk av stabelen 17.-18. mars i Oslo, i et samarbeid mellom Hydrologirådet og Energi Norge. Se programmet her.

Seminaret har fokus på alle aspekter av vassdragsdrift som inkluderer;

  • regelverk,
  • hydrologi,
  • tekniske løsninger,
  • produksjonsplanlegging,
  • miljø og hydraulikk

Seminaret vil bringe sammen faggrupper som alle arbeider med temaer som er relevant for å sikre en helhetlig forvaltning av våre vassdrag. Vi vil trekke på de store miljøene rundt produksjonsplanlegging, fiskepassasjer, hydrologi og hydraulikk. Flere av disse faggruppene arbeider allerede sammen og vi ønsker å skape en møteplass hvor løsninger i grenseland mellom de tradisjonelle fagdisipliner kan presenteres for et bredere publikum. Vi ønsker å presentere så vel nye forskningsresultater, nye metoder og verktøy så vel som eksempler på tiltak som er implementert.

Program.

Påmelding og annen informasjon.