Kurs- og seminararrangører

EBL Kompetanse
The International Centre for Hydropower
Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk hydrologiråd (NHR)
Norsk Vannforening
TEKNA
Norsk vann- og avløpsverksforening (NORVAR)

 

                                                                                                                                            Tilbake