Norsk hydrologiråd har 28 medlemsinstitusjoner, med representanter og vararepresentanter valgt for perioden 2017-2019:

INSTITUSJON REPRESENTANT VARAREPRESENTANT
NIBIO Johannes Deelstra Jens Kværner
BKK Rådgiving AS Louise Andersen Ina K. Thorstensen Kindem
Glitre Energi Produksjon AS Erlend Moe Arnfinn Brede
Glommens og Laagens Brukseierforening  Hans-Christian Udnæs Turid-Anne Drageset
Høgskulen på Vestlandet Jacob Clement Yde Denise Christina Ruther
Høgskolen i Sørøst-Norge Harald Klempe Live Semb Vestgarden
International Centre for Hydropower Tom Solberg Carole Rosenlund
International Research Institute of Stavanger AS (IRIS) Åge Molværsmyr Asbjørn Bergheim
Bane Nor   .
Lyse Produksjon AS Camilla Holmebakken
Øvrebekk
Magnus Landstad
Meteorologisk institutt Dagrun Vikhamar Schuler Ole Einar Tveito
Norges geologiske undersøkelse Pål Gundersen Atle Dagestad
Norsk institutt for vannforskning Nikolai Friberg Line Barkved
Norsk Polarinstitutt Jack Kohler Jean-Charles Gallet
Norsk teknisk naturvitenskapelige universitetInstitutt for vann- og miljøteknikk Knut Alfredsen Tone Muthanna
Norges vassdrags- og energidirektorat Morten Johnsrud Hege Hisdal
Oslo vann- og avløpsetat Tharan Fergus Bjørg Einan
Powel AS Beate Sæther Linnea Gimbergson
SINTEF Energi AS   Sjur A. Kolberg
SWECO Kjetil Sandsbråten Jan-Petter Magnell
Statkraft SF Tobias Litherland Eli Alfnes
UiB Global Tore Sætersdal .
Uni Research AS (Bjerknessenteret for klimaforskning) Eystein Jansen
Universitetet for miljø- og biovitenskap – Institutt for plante- og miljøvitenskap Nils-Otto Kitterød Gunnhild Riise
Universitetet i Bergen – Geofysisk institutt Asgeir Sorteberg Ellen Viste
Universitetet i Oslo – Institutt for geofag Lena M. Tallaksen Thomas Vikhamar Schuler
Universitetet i Stavanger – Institutt for matematikk og naturvitenskap Roald Kommedal
Øst-Telemarken Brukseierforening Nicolai Østhus .