Nominer til prisen Viten om vann 2018

Hydrologirådet deler i mars 2018 ut prisen Viten om vann for 12. gang. Prisen deles ut til en person som har bidratt til populærvitenskapelig framstilling av vannkunnskap gjennom forfatterskap, foredrag, TV- eller radioprogrammer, internettpresentasjoner, videoproduksjoner eller utstillinger.

Les om tidligere vinnere her.

Send inn nominasjonsskjema innen 2. mars til nhr@nve.no.

 

Invitasjon 2018

Nominasjonsskjema

Statutter