Nominer til Viten om vann 2020

Hydrologirådet deler i mars 2020 ut prisen Viten om vann for 13. gang. Prisen deles ut til en person som har bidratt til populærvitenskapelig framstilling av vannkunnskap gjennom sosiale medier, forfatterskap, foredrag, TV- eller radioprogrammer og/eller utstillinger.

Les om tidligere vinnere her.

Send inn nominasjonsskjema innen 2. mars til nhr@nve.no.

 

Invitasjon 2020

Nominasjonsskjema

Statutter