NVE lyser ut 8 stillinger innen overvann

Totalt styrker nå NVE organisasjonen med åtte nye stillinger innen fagfeltet overvann. Tre stillinger er på hydrologisk avdeling og fem på skred- og vassdragsavdelingen. NVE skal bygge opp et fagmiljø med en bredde i fagkompetanse som speiler at overvannshåndtering er en tverrfaglig utfordring. Utviklingsarbeidet vil de første årene være organisert som et prosjekt.

Tre stillinger innen urbanhydrologi er knyttet til NVEs hydrologiske avdeling og har kontorsted i Oslo, men ett av NVEs regionkontor kan også vurderes. Det søkes etter medarbeidere med kompetanse innen fagområdene meteorologi/ hydrologi/ statistikk, hydrometri/VA-tekniske målinger eller urbanhydrologisk modellering/VA-modellering.

Fem stillinger innen arealplanlegging er knyttet til NVEs avdeling for skred og vassdrag. Det søkes etter medarbeidere med kompetanse innen fagområdene arealplanlegging, hydraulikk / VA-teknikk eller landskapsarkitektur. Stillingene vil i utgangspunktet fordeles på NVEs regionkontor i Narvik, Trondheim, Førde, Hamar og Tønsberg. Kontorsted på hovedkontoret i Oslo kan også vurderes.

Søknadsfrist er 17. mars.

Se utlysningen på hydrologisk avdeling her.

Se utlysningen på skred- og vassdragsavdelingen her.