Priser til studenter

Det ble på fagmøtet «Vannforskning 2017: Vannkvalitet – er vi på riktig vei eller har vi behov for mer integrerte tilnærminger» 24. april på CIENS, Oslo delt ut to priser for beste postere. Vinnerne er:

  • Michael B. Waak (Phd student, presentør) og Timothy M. LaPara, University of Minnesota og Cynthia Hallé, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) med posteren Residual chloramine reduces Legionella bacteria in drinking water distribution systems
  • Friederike Krahner (MSc student, presentør), Roald Kommedal og Espen Enge, University of Stavanger (UiS) med posteren Phosphorous retention in a mature constructed wetland – effect of hydraulic loading fluctuations

Juryen besto av Gunnhild Riise, NBMU, Markus Lindholm NIVA, Sindre Langaas NIVA og Live Semb Vestgarden (NHR).

Hydrologirådet gratulerer!