Samarbeid med Gea Norvegica Geopark

Norsk hydrologiråd samarbeider med Geoparken, som er lokalisert i Vestfold og Telemark og omfatter kommunene Larvik i Vestfold og Kragerø, Bamble, Porsgrunn, Skien, Siljan og Nome i Telemark.

Hydrologirådet har bl.a. bidratt med tekster som omhandler hydrologi og prosesser i vann i den flotte utstillingen i Kjærraparken i Larvik kommune. Her vises en geologisk tidslinje, langs en 90 m lang brolagt sti. Tidslinjen viser geologiske «hendelser» på vår klode fra ca. 4 600 millioner år tilbake i tid og fram til nåtiden.

Styret besøkte Geoparken 25. september og ble vist rundt av Geoparkens leder Kristin Rangnes.

Les mer om Gea Norvegica Geoparken her.

Geologisk tidslinje i Kjærraparken.

Informasjon om Numedalslågen, der også prosesser i vann er omtalt.