Verdens vanndag 2016 – Vann og arbeidsplasser

Vanndagen ble markert med et seminar på CIENS, Oslo 17. mars.  Temaet var Vann og arbeidsplasser, bestemt av FN.

Seminaret ble arrangert av Norsk hydrologiråd, Norsk vannforening, TEKNA Forum for teknologi og utviklingssamarbeid og den norske UNESCO-kommisjonen.

Presentasjoner vil bli lagt ut her i april.

Se programmet her.