Viten om vann 2022

Kjenner du noen som har presentert kunnskap om vann på en god populærvitenskapelig måte? Nominer til Hydrologirådets pris innen 20. februar.

Viten om vann er Hydrologirådets pris for god sin lettfattelige formidling av vannkunnskap har økt interessen for bruk og vern av vann.

Prisen skal øke norsk allmennhets interesse for bruk og vern av vann ved å stimulere til lettfattelig formidling av vannkunnskap.

Prisen, som består av et kunstverk og et diplom, tildeles for virksomhet innen temaene hydrologi (bredt definert) og vannforvaltning. Det skal legges vekt på høy faglig kvalitet og godt norsk språk. Som kvalifiserende virksomhet regnes forfatterskap (bøker, avis- og tidsskriftartikler), åpne foredrag, TV- og radioprogrammer, Internett-presentasjoner, videoproduksjoner og utstillinger.

Den kan tildeles både for ett fremragende produkt, eller også for formidlingsvirksomhet av høy kvalitet over lengre tid.

Frist for nominering: 20. februar 2022. Send inn nominasjonsskjema til nhr@nve.no

Se invitasjonen.

Les mer om prisen her.