Presentasjoner Vannforskning 2017 – vannkvalitet

Åpning og velkommen
Nikolai Friberg, NIVA & Åge Molversmyr, NHR

Vannkvalitet i elver og bekker: trender, kunnskapsbehov og tiltakseffekter nasjonalt og internasjonalt
Per Stålnacke, NIBIO

Finansieringsmuligheter for vannrelatert forskning
Per Backe-Hansen, NFR

På jakt etter den ukjente vannkvalitet: pressfaktorer, tilstand og integrert vannressursforvaltning i Myanmar
Nikolai Friberg, NIVA

Modellering av hydrologiske prosesser med høy oppløsning i tid og rom
Stein Beldring, NVE

Vannføring eller vannkvalitet: hva påvirker bunndyr og begroing? En studie fra regulerte og uregulerte elver
Susanne Schneider, NIVA

Klimaendringer, avrenning og tap av næringsstoffer fra landbruket. Hva forteller resultatene fra JOVA-programmet oss?
Johannes Deelstra, NIBIO

Algevekst – innvirkning av klima, næringsstoffer og lys – et langtidsstudie (1999-2016) fra en landbrukspåvirket innsjø
Gunnhild Riise, NMBU

Vann i by –  venn eller fiende? Vannkvalitet og restaurering, med eksempel fra Hovinbekken i Oslo
Therese Fosholt Moe, NIVA

Innovative løsninger for bedre vannkvalitet og lokal behandling av overløpsvann – erfaringer fra DESSIN-prosjektet
Herman Helness, SINTEF

 

POSTERPRESENTASJONER

Groundwater quality affected by Revdalen landfill, Bø municipality (Norway)
Daniel Abiriga (MSc student, presenter), Harald Klempe and Live Semb Vestgarden, University College of Southeast Norway (HSN)

Drifting along:  Initial colonisation by macroinvertebrates of a newly deculverted stream in an urbanized environment
David Arnott (MSc student, presenter), Norwegian University of Life Science (NMBU)

Monitoring and modeling stream bank stability under different vegetation cover
Dominika Krzeminska1 (presenter), Kamilla Skaalsveen1, Tjibbe Kerkhof2  1: The Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)
2: NIBO and Wageningen University

Phosphorous retention in a mature constructed wetland – effect of hydraulic loading fluctuations
Friederike Krahner (MSc student, presenter), Roald Kommedal and Espen Enge, University of Stavanger (UiS)

Long-term development in lake Øyeren studied by paleolimnological method
Sergii Shyika (MSc student, presenter), Norwegian University of Life Science (NMBU)