Aktuelle saker

,

Norsk juniorvannpris 2017

Prisen gikk i 2017 til Kristian Hansen,  Bodø videregående skole med oppgaven: «Gjenbruk av kunstgjødsel». Juryens…

Fagmøte Vannforskning 2017: Vannkvalitet, 24. april i Oslo

Vannkvalitet - er vi på riktig vei eller har vi behov for mer integrerte tilnærminger er tema for fagmøtet…

21st Northern Research Basins (NRB) Symposium and Workshop - abstractfrist: 15 mars

Symposiet og workshop'en blir avholdt i Yakutsk, Russland 5.-12. august 2017. Symposiet og workshop'en…

4th Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes

Den fjerde internasjonale konferansen "Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes" går…
,

Seminar Verdens vanndag 22. mars

FN har bestemt at tema for Verdens vanndag i 2017 skal være Wastewater. Det blir tradisjonen tro…
,

Hege Hisdal inn i UNESCO-kommisjonen

Hydrologirådets leder Hege Hisdal er nyoppnevnt medlem inn i den norske UNESCO-kommisjonen for perioden…

Nytt fra Hydrologirådet med ny utgave

Hvordan kan vi tilpasse oss til endret klima og hvordan gir ny forskning bedre flomprognoser? Les mer…

Studentpriser til Lucas Höppler og Felix Matt

På fagmøtet "Hydrologisk forskning 2016"  27. april delte Hydrologirådet ut priser for beste studentpresentasjon…

Norsk hydrologiråd

Norsk hydrologiråd (NHR) er et samarbeidsorgan for norske institusjoner, organisasjoner, myndigheter og foretak med arbeidsoppgaver innen hydrologi. NHR fungerer som nasjonal komité innenfor UNESCOs Internasjonale Hydrologiske Program (IHP).

Medlemmer