Aktuelle saker

Ole Einar Tveito ny leder i Hydrologirådet

På Hydrologirådets årsmøte 29. april ble Ole Einar Tveito, Meteorologisk institutt, valgt til ny…

31st Nordic Hydrological Conference (NHC2020) utsatt til 2022

Konferansen som skulle  avholdes i Tallinn 10.-13. august 2020, med hovedtema  "Hydrology and Water-related…

Verdens vanndag 2020: konferanse «Vann og klimaendringer» – ny dato: 19. november

Den internasjonale vanndagen i FN-regi,  var planlagt med en konferanse på CIENS i Oslo onsdag 25.…

Presentasjoner fra «5th Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes»

Konferansen ble avholdt på Lillehammer 17.-19. september 2019. Presentasjonene fra konferansen kan du…

Nominer til Viten om vann 2020

Hydrologirådet deler i mars 2020 ut prisen Viten om vann for 13. gang. Prisen deles ut til en person…

Bedre verktøy for vær- og flomprognoser

I siste utgave av "Nytt fra Hydrologirådet" kan du bl.a. lese om RadPro-prosjektet og en dr. gradsstudent…

Presentasjoner «Vassdrag versus overvann: ulike perspektiver fra hydrologen og VA-ingeniøren»

Seminaret fant sted 15. oktober på NVE, Oslo. Overvannshåndtering skaper utfordringer for byer og…

Studenter kan søke støtte til faglig utvikling

Norsk hydrologiråd stimulerer til rekruttering til vannfag. Det gis støtte til studenter som vil delta…

Norsk hydrologiråd

Norsk hydrologiråd (NHR) er et samarbeidsorgan for norske institusjoner, organisasjoner, myndigheter og foretak med arbeidsoppgaver innen hydrologi. NHR fungerer som nasjonal komité innenfor UNESCOs Internasjonale Hydrologiske Program (IHP).

Medlemmer