Aktuelle saker

Program klart for «Kraftverkshydrologi og miljøforhold» 17.-18. november 2020

NHR og Energi Norge fortsetter samarbeidet om seminaret "Kraftverkshydrologi og miljøforhold" på Gardermoen,…

Hvordan håndterer Oslo kommune overvann?

I siste utgave av «Nytt fra Hydrologirådet» kan du lese om Oslo kommunes handlingsplan for overvannshåndtering.…

Samarbeid med Unge Hydrologer

Hydrologirådet har som ledd i sin strategi for rekruttering til vannfag innledet et samarbeid med Unge…

Ole Einar Tveito ny leder i Hydrologirådet

På Hydrologirådets årsmøte 29. april ble Ole Einar Tveito, Meteorologisk institutt, valgt til ny…

31st Nordic Hydrological Conference (NHC2020) utsatt til 2022

Konferansen som skulle  avholdes i Tallinn 10.-13. august 2020, med hovedtema  "Hydrology and Water-related…

Verdens vanndag 2020: konferanse «Vann og klimaendringer» – 24. november

Den internasjonale vanndagen i FN-regi,  var planlagt med en konferanse på CIENS i Oslo onsdag 25.…

Presentasjoner fra «5th Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes»

Konferansen ble avholdt på Lillehammer 17.-19. september 2019. Presentasjonene fra konferansen kan du…

Bedre verktøy for vær- og flomprognoser

I siste utgave av "Nytt fra Hydrologirådet" kan du bl.a. lese om RadPro-prosjektet og en dr. gradsstudent…

Norsk hydrologiråd

Norsk hydrologiråd (NHR) er et samarbeidsorgan for norske institusjoner, organisasjoner, myndigheter og foretak med arbeidsoppgaver innen hydrologi. NHR fungerer som nasjonal komité innenfor UNESCOs Internasjonale Hydrologiske Program (IHP).

Medlemmer