Aktuelle saker

4th Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes

Den fjerde internasjonale konferansen "Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes" går…
,

Verdens vanndag 2017

FN har bestemt at tema for Verdens vanndag i 2017 skal være Wastewater. Det blir tradisjonen tro arrangert…
,

Hege Hisdal inn i UNESCO-kommisjonen

Hydrologirådets leder Hege Hisdal er nyoppnevnt medlem inn i den norske UNESCO-kommisjonen for perioden…

Nytt fra Hydrologirådet med ny utgave

Hvordan kan vi tilpasse oss til endret klima og hvordan gir ny forskning bedre flomprognoser? Les mer…

Studentpriser til Lucas Höppler og Felix Matt

På fagmøtet "Hydrologisk forskning 2016"  27. april delte Hydrologirådet ut priser for beste studentpresentasjon…
,

Norsk juniorvannpris 2016

Prisen gikk i 2016 til elever fra Ski ungdomsskole, klasse 10 E, Susanne Havsberg og Mathilde Glende…

Viten om vann 2016

Per Einar Faugli, NVE, ble tildelt prisen for god populærvitenskaplig  framstilling av vannkunnskap…
,

Verdens vanndag 2016 - Vann og arbeidsplasser

Vanndagen ble markert med et seminar på CIENS, Oslo 17. mars.  Temaet var Vann og arbeidsplasser,…

Norsk hydrologiråd

Norsk hydrologiråd (NHR) er et samarbeidsorgan for norske institusjoner, organisasjoner, myndigheter og foretak med arbeidsoppgaver innen hydrologi. NHR fungerer som nasjonal komité innenfor UNESCOs Internasjonale Hydrologiske Program (IHP).

Medlemmer