Aktuelle saker

Fagmøte: Ny teknologi for hydrologiske observasjoner

Torsdag 5. april avholdes fagmøtet som vil skissere nye muligheter for hydrologiske observasjoner i…

Verdens vanndag 2018: Seminar "Natur for vann" 22. mars

22. mars blir det på tradisjonelt vis arrangert et seminar på Forskningsparken, Blindern. Seminaret…

Nominer til prisen Viten om vann 2018

Hydrologirådet deler i mars 2018 ut prisen Viten om vann for 12. gang. Prisen deles ut til en person…

NHC 2018 - abstractfrist er 16. mars

Velkommen til den 30. nordiske hydrologiske konferansen som skal holdes 13.-18 august i Bergen. Hovedtemaet…

Nytt fra Hydrologirådet med ny utgave

Byens nye gull - overvann! Hvordan er det mulig? Og hvordan kan bedre data om vannføring bidra til bedre…

Vellykket Modelling-konferanse i september

65 personer fra ulike land deltok på den fjerde internasjonale konferansen «Modelling Hydrology, Climate…

Nyvalgt styre til Hydrologirådet

Årsmøtet til Norsk hydrologiråd, som ble avholdt 24. april, valgte følgende styre for 2017-2018 (-19):   Leder: Hege…

Seminar "Hydrologi frå pol til trope", 26. april på NTNU

Opplev ei reise i Ånund Killingtveit sine fotefar på NTNU, Institutt for vassbygg 26. april. Seminaret…

Norsk hydrologiråd

Norsk hydrologiråd (NHR) er et samarbeidsorgan for norske institusjoner, organisasjoner, myndigheter og foretak med arbeidsoppgaver innen hydrologi. NHR fungerer som nasjonal komité innenfor UNESCOs Internasjonale Hydrologiske Program (IHP).

Medlemmer