Aktuelle saker

Konferansen «Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes» 14.-16. september – meld deg på!

Den sjette internasjonale konferansen «Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes» går…

Se presentasjoner fra fagmøtet «Urbanhydrologi» 29. april

Overvann og vann i by har vært et hett tema i vannmiljøet og i forvaltningen de siste årene, men hvordan…

Norsk juniorvannpris 2022

Konkurransen for elever mellom 15 og 20 år er nå lyst ut. Frist for påmelding til konkurransen er…

Verdens vanndag 22. mars 2021: «Verdsetting av vann» – se presentasjonene

Vann er en livsviktig knapphetsressurs som er under stadig økende press. Økonomisk utvikling og en…

Nytt fra Hydrologirådet med ny utgave

Truer klimaendringer drikkevannet i Norge? Og hvordan kan man utvikle bedre avrenningskart til bruk av…

Norsk Juniorvannpris 2020 til Drammen og Elvebakken videregående skoler

Det ble i år to vinnere av Norsk Juniorvannpris, da juryen ikke greide å skille de to finalistene.…

Verdens vanndag 2020: «Vann og klimaendringer» – få med deg presentasjonene

Konferansen "Vann og klimaendringer" ble avviklet 24. november, digitalt. Over 300 personer deltok! Du…

«Kraftverkshydrologi og miljøforhold» ble avholdt digitalt 17. november

NHR og Energi Norge har fortsatt samarbeidet om seminaret "Kraftverkshydrologi og miljøforhold" med…

Norsk hydrologiråd

Norsk hydrologiråd (NHR) er et samarbeidsorgan for norske institusjoner, organisasjoner, myndigheter og foretak med arbeidsoppgaver innen hydrologi. NHR fungerer som nasjonal komité innenfor UNESCOs Internasjonale Hydrologiske Program (IHP).

Unge hydrologer

Unge hydrologer er en forening for de under 40 år med interesse for hydrologi. Formålet er å bygge opp et kontaktskapende miljø gjennom bl.a. faglige foredrag, sosiale treff og felteksperimenter.

Medlemmer