Norsk hydrologiråd (NHR) er et samarbeidsorgan for norske institusjoner, organisasjoner, myndigheter og foretak med arbeidsoppgaver innen hydrologi. NHR fungerer som nasjonal komité innenfor UNESCOs Internasjonale Hydrologiske Program (IHP).

_______________________________________________________

Aktuelle saker

++ Resultater fra FoU-programmet Miljøbasert vannføring presentert i ny bok  (jan. -13)
++ UNESCOs 37. generalkonferanse (nov. -13)
++ Mennesker skyld i temperaturøkningen (okt. -13)

++ ... [flere]

KONFERANSE

Verdens vanndag - Vann og energi

Presentasjoner fra konferansen 20. mars finnes her.
PRIS

Haakon Thaulow vant prisen Viten om vann for 2014

Prisen gis til en person som har gitt viktige bidrag til popularvitenskapelig presentasjon av vannkunnskap.
NORSK JUNIORVANNPRIS

Juniorvannprisen for 2014 ble vunnet av elever ved Farsund Kristne Grunnskole

Elever ved klasse 10 vant årets konkurranse med prosjektet "High Altitude Balloon, Cumulo-Nimbus, Studying the color of Clouds and Oceans over Southern Norway Using High Altitude Balloons".
SEMINAR VERDENS VANNDAG 2014

"Vann og energi", 20. mars i Oslo

Bli oppdatert på utfordringer og muligheter ved utnytting av vannkraft nasjonalt og internasjonalt. Politisk ledelse i Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet og vassdrags- og energidirektør i NVE Per Sanderud presenterer sine synspunkter.
Medlem NHR

Nytt medlem i Hydrologirådet

EB Kraftproduksjon AS ønskes velkommen som nytt medlem i Hydrologirådet.