Norsk hydrologiråd (NHR) er et samarbeidsorgan for norske institusjoner, organisasjoner, myndigheter og foretak med arbeidsoppgaver innen hydrologi. NHR fungerer som nasjonal komité innenfor UNESCOs Internasjonale Hydrologiske Program (IHP).

_______________________________________________________

Aktuelle saker

++ Ledig stilling i UN World Assessment Programme i Perugia, Italia  (aug. -14)
++ IAHS assembly blir avholdt i Praha i 2015 (aug. -14) 

++ Seminar: Overvannshydrologi og urbanhydrologi 11. september på NTNU (jul. -14)
++ Internasjonal pris til Fasil Ejigu Eregno og hans medforfattere Chong-Yu Xu (UiO) og Nils-Otto Kitterød (NMBU) (jun. -14)
++ Bedre rekruttering til vannfag (mai -14)

++ ... [flere]

FAGMØTE

Vannforskning 2014 - Utfordringer med flom i små felt og vann på avveie

Hydrologirådet arrangerer 21. oktober fagmøtet i Bø i Telemark. Se endelig program.
SEMINAR

Vann på ville veier - hvordan hindre skade

NHR i samarbeid med Vannforeningen arrangerer seminaret 28. august i Miljødirektoratet i Oslo.
NETTVERK

Nytt internasjonalt nettverk for hydrologiske komiteer

Det er i 2014 etablert et internasjonalt nettverk for de nasjonale hydrologiske komiteene. Hydrologirådet er medlem av nettverket.
KONFERANSE

Nordic Water 2014: "The Nordic Hydrology Model" - Linking science and practice

Konferansen går av stabelen 11.-13. august 2014 i Stockholm. Dette er den XXVIII nordiske hydrologiske konferanse og samler hydrologer fra de nordiske og baltiske land.
INTERNASJONAL KONFERANSE

3rd Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes

NHR arrangerer for tredje gang en internasjonal konferanse, denne gang på Lillehammer 7.-9. september 2015. Planleggingen er godt i gang.