Aktuelle saker

Samarbeid med Gea Norvegica Geopark

Norsk hydrologiråd samarbeider med Geoparken, som er lokalisert i Vestfold og Telemark og omfatter kommunene…

Nye verktøy for flomberegninger kan du lese om i siste utgave av Nytt fra Hydrologirådet

Nyhetsbrevet omtaler også naturbaserte løsninger for vann og effekten av slike tiltak for flomdempning. Les…

Seminaret "Kraftverkshydrologi og miljøforhold" arrangeres 20.-21. november

Temaer som blir presentert er: Klimaendringer og påvirkning på flom og vannbalanse Flomberegning…

Nordisk Hydrologisk Konferanse samlet 145 deltakere fra de nordiske og baltiske land

Konferansen ble arrangert av Norsk hydrologiråd i samarbeid med Nordisk Hydrologisk Forening 13.-15.…

23. møte i UNESCO IHPs Intergovernmental Council avholdt i Paris, juni 2018

NHRs leder, Hege Hisdal, deltok som medlem i International Hydrological Programme (IHP) sitt  Intergovernmental…

NHC 2018: abstract-bok er publisert

Abstract-boka til den 30. nordiske hydrologiske konferansen som skal avholdes 13.-15. august i Bergen,…

Presentasjoner: "Ny teknologi for hydrologiske observasjoner"

5. april ble fagmøtet som skisserte nye muligheter for hydrologiske observasjoner i lys av den rivende…

Seminar "Grunnvarme og grunnvann" 24. april

Den norske avdelingen til International Association of Hydrogeologists (IAH) inviterer til dagsseminar…

Norsk hydrologiråd

Norsk hydrologiråd (NHR) er et samarbeidsorgan for norske institusjoner, organisasjoner, myndigheter og foretak med arbeidsoppgaver innen hydrologi. NHR fungerer som nasjonal komité innenfor UNESCOs Internasjonale Hydrologiske Program (IHP).

Medlemmer