Aktuelle saker

31st Nordic Hydrological Conference (NHC2020)

Konferansen avholdes i Tallinn 10.-13. august 2020. Hovedtema vil bli: "Hydrology and Water-related Ecosystems". Temaer…

Verdens vanndag 2020: konferanse "Vann og klimaendringer" 25. mars, Oslo

Den internasjonale vanndagen i FN-regi, feires på tradisjonelt vis med en konferanse på CIENS i Oslo…

Presentasjoner fra "5th Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes"

Konferansen ble avholdt på Lillehammer 17.-19. september 2019. Presentasjonene fra konferansen kan du…

Nominer til Viten om vann 2020

Hydrologirådet deler i mars 2020 ut prisen Viten om vann for 13. gang. Prisen deles ut til en person…

Bedre verktøy for vær- og flomprognoser

I siste utgave av "Nytt fra Hydrologirådet" kan du bl.a. lese om RadPro-prosjektet og en dr. gradsstudent…

Presentasjoner "Vassdrag versus overvann: ulike perspektiver fra hydrologen og VA-ingeniøren"

Seminaret fant sted 15. oktober på NVE, Oslo. Overvannshåndtering skaper utfordringer for byer og…

Studenter kan søke støtte til faglig utvikling

Norsk hydrologiråd stimulerer til rekruttering til vannfag. Det gis støtte til studenter som vil delta…

Presentasjoner "Klimaendringer og vannkvalitet- hva kan vi forvente oss?"

Fagmøtet, som ble arrangert av Norsk hydrologiråd i samarbeid med NMBU og NIBIO, gikk av stabelen …

Norsk hydrologiråd

Norsk hydrologiråd (NHR) er et samarbeidsorgan for norske institusjoner, organisasjoner, myndigheter og foretak med arbeidsoppgaver innen hydrologi. NHR fungerer som nasjonal komité innenfor UNESCOs Internasjonale Hydrologiske Program (IHP).

Medlemmer