Aktuelle saker

Samordning av naturfarevarsler er tema i julenummeret av Nytt fra Hydrologirådet

Her kan du også lese om tørkeåret 2018 og de siste metodene for miljødesign av vassdrag. Les nyhetsbrevet…

Verdens vanndag 2019: Vann og hygiene

Det tradisjonelle seminaret blir arrangert 22. mars på CIENS, Oslo. Temaet i 2019 er "Leaving No…

Ledig direktørstilling i IHP

Direktørstillingen for det internasjonale hydrologiske program (IHP) i UNESCO i Paris er ledig. Søknadsfrist…

5th Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes

Den femte internasjonale konferansen "Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes" går…

Samarbeid med Gea Norvegica Geopark

Norsk hydrologiråd samarbeider med Geoparken, som er lokalisert i Vestfold og Telemark og omfatter kommunene…

Nye verktøy for flomberegninger kan du lese om i siste utgave av Nytt fra Hydrologirådet

Nyhetsbrevet omtaler også naturbaserte løsninger for vann og effekten av slike tiltak for flomdempning. Les…

Seminaret "Kraftverkshydrologi og miljøforhold" arrangeres 20.-21. november

Temaer som blir presentert er: Klimaendringer og påvirkning på flom og vannbalanse Flomberegning…

Nordisk Hydrologisk Konferanse samlet 145 deltakere fra de nordiske og baltiske land

Konferansen ble arrangert av Norsk hydrologiråd i samarbeid med Nordisk Hydrologisk Forening 13.-15.…

Norsk hydrologiråd

Norsk hydrologiråd (NHR) er et samarbeidsorgan for norske institusjoner, organisasjoner, myndigheter og foretak med arbeidsoppgaver innen hydrologi. NHR fungerer som nasjonal komité innenfor UNESCOs Internasjonale Hydrologiske Program (IHP).

Medlemmer