Aktuelle saker

Nytt fra Hydrologirådet med ny utgave

Truer klimaendringer drikkevannet i Norge? Og hvordan kan man utvikle bedre avrenningskart til bruk av…

Norsk Juniorvannpris 2020 til Drammen og Elvebakken videregående skoler

Det ble i år to vinnere av Norsk Juniorvannpris, da juryen ikke greide å skille de to finalistene.…

Verdens vanndag: «Vann og klimaendringer» – få med deg presentasjonene

Den internasjonale vanndagen i FN-regi,  var planlagt markert med en konferanse i mars med temaet "Vann…

Den 6. konferansen om «Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes» arrangeres i september 2021

Planlegging av den 6. konferansen "Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes. From Earth…

«Kraftverkshydrologi og miljøforhold» ble avholdt digitalt 17. november

NHR og Energi Norge har fortsatt samarbeidet om seminaret "Kraftverkshydrologi og miljøforhold" med…

IAHR international symposium om is, 23.–25. november på NTNU

Det 25. internasjonale symposiet om is avholdes på NTNU 23.-25. november 2020. Arrangementet er i regi…

Hvordan håndterer Oslo kommune overvann?

I siste utgave av «Nytt fra Hydrologirådet» kan du lese om Oslo kommunes handlingsplan for overvannshåndtering.…

Samarbeid med Unge Hydrologer

Hydrologirådet har som ledd i sin strategi for rekruttering til vannfag innledet et samarbeid med Unge…

Norsk hydrologiråd

Norsk hydrologiråd (NHR) er et samarbeidsorgan for norske institusjoner, organisasjoner, myndigheter og foretak med arbeidsoppgaver innen hydrologi. NHR fungerer som nasjonal komité innenfor UNESCOs Internasjonale Hydrologiske Program (IHP).

Unge hydrologer

Unge hydrologer er en forening for de under 40 år med interesse for hydrologi. Formålet er å bygge opp et kontaktskapende miljø gjennom bl.a. faglige foredrag, sosiale treff og felteksperimenter.

Medlemmer