Aktuelle saker

Nytt fra Hydrologirådet med ny utgave

Kan vannkraft også bidra til å bedre miljøforholdene i vassdrag? Og hvordan kan bedre klimadata bidra…

Vellykket Modelling-konferanse i september

65 personer fra ulike land deltok på den fjerde internasjonale konferansen «Modelling Hydrology, Climate…

Nyvalgt styre til Hydrologirådet

Årsmøtet til Norsk hydrologiråd, som ble avholdt 24. april, valgte følgende styre for 2017-2018 (-19):   Leder: Hege…

Priser til studenter

Det ble på fagmøtet "Vannforskning 2017: Vannkvalitet - er vi på riktig vei eller har vi behov for…
,

Seminar "Hydrologi frå pol til trope", 26. april på NTNU

Opplev ei reise i Ånund Killingtveit sine fotefar på NTNU, Institutt for vassbygg 26. april. Seminaret…
,

Norsk juniorvannpris 2017

Prisen gikk i 2017 til Kristian Hansen,  Bodø videregående skole med oppgaven: «Gjenbruk av kunstgjødsel». Juryens…

Presentasjoner Vannforskning 2017: Vannkvalitet, 24. april i Oslo

Presentasjonene fra fagmøtet er nå tilgjengelige. "Vannkvalitet - er vi på riktig vei eller har…

21st Northern Research Basins (NRB) Symposium and Workshop - abstractfrist: 15 mars

Symposiet og workshop'en blir avholdt i Yakutsk, Russland 5.-12. august 2017. Symposiet og workshop'en…

Norsk hydrologiråd

Norsk hydrologiråd (NHR) er et samarbeidsorgan for norske institusjoner, organisasjoner, myndigheter og foretak med arbeidsoppgaver innen hydrologi. NHR fungerer som nasjonal komité innenfor UNESCOs Internasjonale Hydrologiske Program (IHP).

Medlemmer