Aktuelle saker

Seminar «Soil and water conservation under changing climate in Northern or high altitude conditions» 4. – 6. mai

Seminaret 4.-5. mai finner sted i Vitenparken på Ås. 6. mai vil det avholdes en ekskursjon. Seminaret…

Desember-nytt fra Hydrologirådet

Les mer om et forskningsprogrammet ClimDesign som forbedrer verktøy for flomberegninger og om Elhadi…

Viten om vann 2022

Kjenner du noen som har presentert kunnskap om vann på en god populærvitenskapelig måte? Nominer til…

Presentasjoner fra konferansen «Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes» 14.-16. september

Den sjette internasjonale konferansen «Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes» gikk…

23. Northern Research Basins Symposium «Northern Hydrology in Transition» utsatt til 2022

Arrangementet vil bli avholdt i Nord-Sverige i august 2022. Temaet blir "Northern Hydrology in Transition". Arrangør…

Nytt fra Hydrologirådet

Interessert i de nye standardnormalene for klima? Eller vil du lære mer om fordampning? Les mer i september-utgaven…

Nordisk hydrologisk forening (NHF) ble 50 år i 2020

Nordisk hydrologisk forening (NHF)  ble 50 år i 2020. For å feire dette, inviteres det til å sende…

Se presentasjoner fra fagmøtet «Urbanhydrologi» 29. april

Overvann og vann i by har vært et hett tema i vannmiljøet og i forvaltningen de siste årene, men hvordan…

Norsk hydrologiråd

Norsk hydrologiråd (NHR) er et samarbeidsorgan for norske institusjoner, organisasjoner, myndigheter og foretak med arbeidsoppgaver innen hydrologi. NHR fungerer som nasjonal komité innenfor UNESCOs Internasjonale Hydrologiske Program (IHP).

Unge hydrologer

Unge hydrologer er en forening for de under 40 år med interesse for hydrologi. Formålet er å bygge opp et kontaktskapende miljø gjennom bl.a. faglige foredrag, sosiale treff og felteksperimenter.

Medlemmer