Aktuelle saker

Den 6. konferansen om «Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes. From Earth System Modelling to Catchment Scale» arrangeres i september 2021

Planlegging av den 6. konferansen "Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes. From Earth…

IAHR international symposium om is, 23.–25. november på NTNU

Det 25. internasjonale symposiet om is avholdes på NTNU 23.-25. november 2020. Arrangementet er i regi…

Verdens vanndag 2020: konferanse «Vann og klimaendringer» – 24. november

Den internasjonale vanndagen i FN-regi,  var planlagt med en konferanse på CIENS i Oslo onsdag 25.…

Program klart for «Kraftverkshydrologi og miljøforhold» 17. november 2020

NHR og Energi Norge fortsetter samarbeidet om seminaret "Kraftverkshydrologi og miljøforhold" med fokus…

Hvordan håndterer Oslo kommune overvann?

I siste utgave av «Nytt fra Hydrologirådet» kan du lese om Oslo kommunes handlingsplan for overvannshåndtering.…

Samarbeid med Unge Hydrologer

Hydrologirådet har som ledd i sin strategi for rekruttering til vannfag innledet et samarbeid med Unge…

Ole Einar Tveito ny leder i Hydrologirådet

På Hydrologirådets årsmøte 29. april ble Ole Einar Tveito, Meteorologisk institutt, valgt til ny…

31st Nordic Hydrological Conference (NHC2020) utsatt til 2022

Konferansen som skulle  avholdes i Tallinn 10.-13. august 2020, med hovedtema  "Hydrology and Water-related…

Norsk hydrologiråd

Norsk hydrologiråd (NHR) er et samarbeidsorgan for norske institusjoner, organisasjoner, myndigheter og foretak med arbeidsoppgaver innen hydrologi. NHR fungerer som nasjonal komité innenfor UNESCOs Internasjonale Hydrologiske Program (IHP).

Medlemmer