Aktuelle saker

Webinar «1000-års flommen – hvordan kan vi tilpasse oss?» 12. oktober NB! Ny dato

Velkommen til Hydrologirådets webinar 12. oktober kl. 11.30 - 12.15 på teams. James Lancaster fra…

7th Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes – programme

Modelling, forecasting, communicating, and handling weather-induced natural hazards  Lillehammer,…

Sommernytt fra Hydrologirådet

Les om hvordan grønn laserteknologi kan brukes til å bedre hydrauliske modeller og dermed gjøre analyser…

Velkommen til fire nye medlemmer i Hydrologirådet

Xylem Analytics, Multiconsult, Skred AS og Asplan Viak har meldt seg inn i Hydrologirådet. Velkommen!! Se…

Konferansen «Sustainability in Hydropower 2023 – Ecological mitigation, best practises and governance», Trondheim 13.-15. juni 2023

NTNU er medarrangør og konferansen finner sted i Trondheim. Conference aims Discuss and promote…

Workshop «Vassdrag og overvann» 5. januar 2023 i Oslo

Overvann og vann i by har vært et hett tema i vannmiljøet og i forvaltningen de siste årene, men hvordan…

FN: Groundwater Summit 2022 – 7. -8. desember – bli med

FNs UN Water arrangerer møte om grunnvann 7. - 8. desember. Delta digitalt og gratis og register…

Seminar «Kraftverkshydrologi og miljøforhold» 22. – 23. november 2022 i Drammen

Seminaret har fokus på alle aspekter ved vassdragsdrift, og vil samle faggrupper som arbeider med relevante…

Norsk hydrologiråd

Norsk hydrologiråd (NHR) er et samarbeidsorgan for norske institusjoner, organisasjoner, myndigheter og foretak med arbeidsoppgaver innen hydrologi. NHR fungerer som nasjonal komité innenfor UNESCOs Internasjonale Hydrologiske Program (IHP).

Unge hydrologer

Unge hydrologer er en forening for de under 40 år med interesse for hydrologi. Formålet er å bygge opp et kontaktskapende miljø gjennom bl.a. faglige foredrag, sosiale treff og felteksperimenter.

Medlemmer