Aktuelle saker

Elise Trondsen er ny leder i Hydrologirådet

Elise er utdannet hydrolog fra UiO. Hun er seksjonssjef på hydrologisk avdeling i NVE, og har jobbet…

Internasjonal pris til Lena M. Tallaksen, UiO

Professor i hydrologi Lena Merete Tallaksen ved Universitetet i Oslo, Institutt for geofag, er tildelt…

International Snow Science Workshop, 23.-29. september

NVE arrangerer sammen med SVV, UiT og NGI verdens største snø- og snøskredkonferanse i Tromsø 23.-29.…

Northern Research Basins – ny nettside

Northern Research Basins (NRB) har laget en ny nettside. Der blir formål og aktiviteter beskrevet.…

Webinar 30. april: «Maskinlæring for værvarsling»

Hydrologirådets neste webinar avholdes tirsdag 30. april kl. 11.00 - 11.45. Matthew Chantry fra ECMWF…

Velkommen til studentseminar 31. mai på MET, Oslo

Hydrologirådet arrangerer fredag 31. mai kl. 9.00 - 13.30 et studentseminar, der master- og dr. gradsstudenter…

Norsk juniorvannpris til Kasun Siriwardane fra British International School of Stavanger

Juniorvannprisen gikk til Kasun Siriwardane fra British International School of Stavanger. Han vant med…

Prisen «Viten om vann» til Flom- og jordskredvarslinga og Værvarslinga (Varsom.no)

Norsk hydrologiråds pris "Viten om vann" for god hydrologisk formidling gikk i 2024 til Flom-, jordskred…

Norsk hydrologiråd

Norsk hydrologiråd (NHR) er et samarbeidsorgan for norske institusjoner, organisasjoner, myndigheter og foretak med arbeidsoppgaver innen hydrologi. NHR fungerer som nasjonal komité innenfor UNESCOs Internasjonale Hydrologiske Program (IHP).

Unge hydrologer

Unge hydrologer er en forening for de under 40 år med interesse for hydrologi. Formålet er å bygge opp et kontaktskapende miljø gjennom bl.a. faglige foredrag, sosiale treff og felteksperimenter.

Medlemmer