Aktuelle saker

International Snow Science Workshop, 23.-29. september

NVE arrangerer sammen med SVV, UiT og NGI verdens største snø- og snøskredkonferanse i Tromsø 23.-29.…

Northern Research Basins – ny nettside

Northern Research Basins (NRB) har laget en ny nettside. Der blir formål og aktiviteter beskrevet.…

Webinar 30. april: «Maskinlæring for værvarsling»

Hydrologirådets neste webinar avholdes tirsdag 30. april kl. 11.00 - 11.45. Matthew Chantry fra ECMWF…

Velkommen til studentseminar 31. mai på MET, Oslo

Hydrologirådet arrangerer fredag 31. mai kl. 9.00 - 13.30 et studentseminar, der master- og dr. gradsstudenter…

Norsk juniorvannpris til Kasun Siriwardane fra British International School of Stavanger

Juniorvannprisen gikk til Kasun Siriwardane fra British International School of Stavanger. Han vant med…

Prisen «Viten om vann» til Flom- og jordskredvarslinga og Værvarslinga (Varsom.no)

Norsk hydrologiråds pris "Viten om vann" for god hydrologisk formidling gikk i 2024 til Flom-, jordskred…

Konferanse 20. mars: Verdens vanndag 2024 – Vannets betydning for fred og konflikt

På konferansen 20. mars får du høre foredraget «Kampen om vannet og geopolitikkens irrganger»…

Nominer til prisen «Viten om vann» 2024 – frist 1. mars

Nominer din kandidat til Norsk hydrologiråds formidlingspris! Norsk hydrologiråds pris for god hydrologisk…

Norsk hydrologiråd

Norsk hydrologiråd (NHR) er et samarbeidsorgan for norske institusjoner, organisasjoner, myndigheter og foretak med arbeidsoppgaver innen hydrologi. NHR fungerer som nasjonal komité innenfor UNESCOs Internasjonale Hydrologiske Program (IHP).

Unge hydrologer

Unge hydrologer er en forening for de under 40 år med interesse for hydrologi. Formålet er å bygge opp et kontaktskapende miljø gjennom bl.a. faglige foredrag, sosiale treff og felteksperimenter.

Medlemmer