Aktuelle saker

Webinar 30. april: «Maskinlæring for værvarsling»

Hydrologirådets neste webinar avholdes tirsdag 30. april kl. 11.00 - 11.45. Matthew Chantry fra ECMWF…

Norsk juniorvannpris til Kasun Siriwardane fra British International School of Stavanger

Juniorvannprisen gikk til Kasun Siriwardane fra British International School of Stavanger. Han vant med…

Prisen «Viten om vann» til Flom- og jordskredvarslinga og Værvarslinga (Varsom.no)

Norsk hydrologiråds pris "Viten om vann" for god hydrologisk formidling gikk i 2024 til Flom-, jordskred…

Konferanse 20. mars: Verdens vanndag 2024 – Vannets betydning for fred og konflikt

På konferansen 20. mars får du høre foredraget «Kampen om vannet og geopolitikkens irrganger»…

International Snow Science Workshop, 23.-29. september

NVE arrangerer sammen med SVV, UiT og NGI verdens største snø- og snøskredkonferanse i Tromsø 23.-29.…

Nominer til prisen «Viten om vann» 2024 – frist 1. mars

Nominer din kandidat til Norsk hydrologiråds formidlingspris! Norsk hydrologiråds pris for god hydrologisk…

1st General Assembly of the Norwegian Geophysical Society 19.-21. juni

Arrangementet finner sted på Universitetet i Bergen 19.-21. juni. Kort omtale: "The General Assembly…

Nye medlemmer i Hydrologirådet i 2023

Vi ønsker Hydro Energi AS, Statens Vegvesen, Skred AS, Xylem Analytics, Asplan Viak AS, Multiconsult…

Norsk hydrologiråd

Norsk hydrologiråd (NHR) er et samarbeidsorgan for norske institusjoner, organisasjoner, myndigheter og foretak med arbeidsoppgaver innen hydrologi. NHR fungerer som nasjonal komité innenfor UNESCOs Internasjonale Hydrologiske Program (IHP).

Unge hydrologer

Unge hydrologer er en forening for de under 40 år med interesse for hydrologi. Formålet er å bygge opp et kontaktskapende miljø gjennom bl.a. faglige foredrag, sosiale treff og felteksperimenter.

Medlemmer