Aktuelle saker

Nominer til prisen «Viten om vann» 2024 – frist 1. mars

Nominer din kandidat til Norsk hydrologiråds formidlingspris! Norsk hydrologiråds pris for god hydrologisk…

Verdens vanndag 2024: konferanse 20. mars omhandler vann, fred og samarbeid

Terje Tvedt, professor ved Universitetet i Bergen, holder innledningsforedrag med tittel "Kampen…

International Snow Science Workshop, 23.-29. september

NVE arrangerer sammen med SVV, UiT og NGI verdens største snø- og snøskredkonferanse i Tromsø 23.-29.…

1st General Assembly of the Norwegian Geophysical Society 19.-21. juni

Arrangementet finner sted på Universitetet i Bergen 19.-21. juni. Kort omtale: "The General Assembly…

Nye medlemmer i Hydrologirådet i 2023

Vi ønsker Hydro Energi AS, Statens Vegvesen, Skred AS, Xylem Analytics, Asplan Viak AS, Multiconsult…

Høstnytt fra Hydrologirådet

Lurer du på hvordan tunnelstein kan utgjøre en trussel mot vannmiljøet, og hvordan  nitrat fra sigevann…

7th Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes – presentasjoner

Modelling, forecasting, communicating, and handling weather-induced natural hazards  Lillehammer,…

Webinar «1000-års flommen – hvordan kan vi tilpasse oss?» 12. oktober NB! Ny dato

Velkommen til Hydrologirådets webinar 12. oktober kl. 11.30 - 12.15 på teams. James Lancaster fra…

Norsk hydrologiråd

Norsk hydrologiråd (NHR) er et samarbeidsorgan for norske institusjoner, organisasjoner, myndigheter og foretak med arbeidsoppgaver innen hydrologi. NHR fungerer som nasjonal komité innenfor UNESCOs Internasjonale Hydrologiske Program (IHP).

Unge hydrologer

Unge hydrologer er en forening for de under 40 år med interesse for hydrologi. Formålet er å bygge opp et kontaktskapende miljø gjennom bl.a. faglige foredrag, sosiale treff og felteksperimenter.

Medlemmer