Aktuelle saker

Webinar 30. januar: Flommen i august sett fra operasjonell side

Neste webinar i serien til Hydrologirådet avholdes tirsdag 30. januar kl. 11.30 - 12.15. Geir Jevnaker…

Nye medlemmer i Hydrologirådet i 2023

Vi ønsker Hydro Energi AS, Statens Vegvesen, Skred AS, Xylem Analytics, Asplan Viak AS, Multiconsult…

Webinar 16. november: «Vil kunstig intelligens erstatte de klassiske hydrologimodellene våre?»

Bernt Viggo Matheussen, Å Energi, holder innlegget med mulighet for spørsmål torsdag 16. november…

Høstnytt fra Hydrologirådet

Lurer du på hvordan tunnelstein kan utgjøre en trussel mot vannmiljøet, og hvordan  nitrat fra sigevann…

7th Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes – presentasjoner

Modelling, forecasting, communicating, and handling weather-induced natural hazards  Lillehammer,…

Webinar «1000-års flommen – hvordan kan vi tilpasse oss?» 12. oktober NB! Ny dato

Velkommen til Hydrologirådets webinar 12. oktober kl. 11.30 - 12.15 på teams. James Lancaster fra…

Sommernytt fra Hydrologirådet

Les om hvordan grønn laserteknologi kan brukes til å bedre hydrauliske modeller og dermed gjøre analyser…

Velkommen til fire nye medlemmer i Hydrologirådet

Xylem Analytics, Multiconsult, Skred AS og Asplan Viak har meldt seg inn i Hydrologirådet. Velkommen!! Se…

Norsk hydrologiråd

Norsk hydrologiråd (NHR) er et samarbeidsorgan for norske institusjoner, organisasjoner, myndigheter og foretak med arbeidsoppgaver innen hydrologi. NHR fungerer som nasjonal komité innenfor UNESCOs Internasjonale Hydrologiske Program (IHP).

Unge hydrologer

Unge hydrologer er en forening for de under 40 år med interesse for hydrologi. Formålet er å bygge opp et kontaktskapende miljø gjennom bl.a. faglige foredrag, sosiale treff og felteksperimenter.

Medlemmer