Aktuelle saker

Konferansen «Sustainability in Hydropower 2023 – Ecological mitigation, best practises and governance», Trondheim 13.-15. juni 2023

NTNU er medarrangør og konferansen finner sted i Trondheim. Conference aims Discuss and promote…

7th Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes –

The abstract deadline has been extended to April 28th 2023 Modelling, forecasting, communicating,…

Workshop «Vassdrag og overvann» 5. januar 2023 i Oslo

Overvann og vann i by har vært et hett tema i vannmiljøet og i forvaltningen de siste årene, men hvordan…

FN: Groundwater Summit 2022 – 7. -8. desember – bli med

FNs UN Water arrangerer møte om grunnvann 7. - 8. desember. Delta digitalt og gratis og register…

Seminar «Kraftverkshydrologi og miljøforhold» 22. – 23. november 2022 i Drammen

Seminaret har fokus på alle aspekter ved vassdragsdrift, og vil samle faggrupper som arbeider med relevante…

Nitesh Godara gratuleres med pris for beste studentartikkel på NHC 2022!

Nitesh Godara mottok pris for beste studentartikkel på Nordisk hydrologisk konferanse i Tallin i august…

Hydrologisk ordliste

Lurer du på innholdet i hydrologiske begreper, får du en god hjelp i Hydrologisk ordliste. Begrepene…

Unge hydrologer i Lærdal

Unge hydrologer har i sommer gjennomført en studietur til Lærdal. De unge hydrologene ble guidet gjennom…

Norsk hydrologiråd

Norsk hydrologiråd (NHR) er et samarbeidsorgan for norske institusjoner, organisasjoner, myndigheter og foretak med arbeidsoppgaver innen hydrologi. NHR fungerer som nasjonal komité innenfor UNESCOs Internasjonale Hydrologiske Program (IHP).

Unge hydrologer

Unge hydrologer er en forening for de under 40 år med interesse for hydrologi. Formålet er å bygge opp et kontaktskapende miljø gjennom bl.a. faglige foredrag, sosiale treff og felteksperimenter.

Medlemmer