Norsk hydrologiråd ble stiftet 9. mai 1995 etter initiativ fra Norges forskningsråd, Det norske meteorologiske institutt, Norges geologiske undersøkelse og Norges vassdrags- og energidirektorat.