Norsk hydrologiråd skal bidra til en bedre forvaltning og en bærekraftig utvikling av landets vannressurser. Dette skal blant annet gjøres ved å bidra til å heve kunnskapsnivået innen hydrologi. NHR har utarbeidet en egen strategi for rekruttering.

Norsk hydrologiråd skal:

  • Bidra til å øke kunnskapen om og interessen for vannfag
  • Gi informasjon om studiemuligheter
  • Øke studentdeltakelse på fagmøter, studieturer, konferanser m.m.
  • Delta i kåring av Juniorvannprisen

Her kan du se:

 

Unge Hydrologer
Foreningen er fra 2024 lagt ned, men innlemmet i Oslo Geofysiker Forening. Et samarbeid om informasjonssutveksling vil fortsette med NHR.

 


STUDENTSTØTTE

Studenter under vannfaglig utdanning for en bachelor- og mastergrad ved undervisningsinstitusjoner i Norge kan søke om støtte. Studenter knyttet til NHRs medlemmer vil prioriteres ved behov.

Støtte kan gis til:

Deltakelse på konferanser, seminarer og fagmøter og
– mastergrads- og PhD-studenter ved undervisningsinstitusjoner i Norge kan søke
– søknad kan sendes inn hele året
– maksbeløp som kan bevilges er 10 000 kr

Deltakelse på studiebesøk og nettverksprosjekter. Publisering av artikler basert på mastergradsoppgaver
Aktiviteter det kan gis støtte til:
*deltakelse i tverrfaglige vannrelaterte studentprosjekter/-aktiviteter
*deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk
*studiebesøk/-kurs ved nasjonale og internasjonale kompetansesenter/universitet
*publisering av fagfellevurdert artikkel basert på mastergradsoppgave, i et tidsskrift med åpen tilgang

– mastergrads- og PhD-studenter ved undervisningsinstitusjoner i Norge kan søke
– søknad må sendes inn 15. februar eller 15. september
– maksbeløp som kan bevilges er 20 000 kr

Ved tildeling vil det settes krav om en rapport innen 4 uker etter avsluttet prosjekt/arrangement som skal sendes styret i NHR.

Søknadsskjema for deltakelse på konferanser o.l.

Plakat om støtteordningene

 

Linker til nettsteder som omhandler rekruttering i Norge:

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
Forskerfabrikken
Naturfagsenteret
Nygjerrigper-konkurransen
Unge Forskere
Vitensentrene
Ungt entreprenørskap
Utdanning.no
Velg riktig