Strategi for rekruttering

1   NHR skal jobbe for å øke kunnskapen om vann og stimulere den 

      vannfaglige interessen blant barn og unge

 

Juniorvannprisen

–   Informasjon til media om finalistenes vannprosjekt

–   Finalistene inviteres til Verdens vanndag-arrangementet

Ekstremværuka

–   NHR skal komme med innspill til vannfaglige problemstillinger/ aktiviteter i forbindelse med ekstremværuka

2   NHR skal jobbe for å øke interessen for vannfag blant yngre studenter ved universitet og høgskoler

 

Informasjon om studiemuligheter

–   NHR skal utarbeide informasjonsmateriell (eks. banner-up, brosjyre om muligheten til hydrologisk utdanning)

–   NHR skal årlig oppdatere en sammenstilling av studietilbud innen vann som legges ut på NHRs hjemmeside

 

Større studentdeltakelse på fagmøter, studieturer, konferanser m.m.

–   Reisestøtte til studenter i forbindelse med fagmøter, konferanser, studieturer etc.

–   Gode studentforedrag og postere premieres i forbindelse med utvalgte fagmøter og seminarer

–   Søknadsskjema for støtte til deltakelse for studenter på faglige arrangement er tilgjengelig på internett

 

3   NHR skal formidle hydrologisk informasjon generelt i samfunnet og spesielt til sine medlemsinstitusjoner

 

NHR-nytt skal utgis 2-4 ganger i året

Internettsider skal oppdateres fortløpende og være en viktig informasjonskanal

Viten om vann – pris for god populærvitenskaplig framstilling om vann deles ut av NHR i forbindelse med Verdens vanndag

Øke medlemstallet i NHR

 

Enkel informasjon for tegning av medlemskap i NHR gjøres tilgjengelig ved arrangementer