Desember-nytt fra Hydrologirådet

Les mer om et forskningsprogrammet ClimDesign som forbedrer verktøy for flomberegninger og om Elhadi Abdalla som arbeider med doktorgrad innen urbanhydrologi i desemberutgaven av nyhetsbrevet.

Les nyhetsbrevet her

Research Handbook on Freshwater Law and International Relations

Håndboka har akkurat kommet ut.

Omtale om boka:
The book is edited by Ms Mara Tignino, Senior Researcher, Faculty of Law, University of Geneva and Mr Christian Bréthaut, Chairholder of the UNESCO Chair in Hydropolitics, at the University of Geneva (SZ) and Director of the Education and Knowledge Component of the Geneva Water Hub.

This Research Handbook aims to establish the extent to which water law is being informed by other disciplines and, on the other hand, which contribution freshwater law delivers to various water-related fields. It critically examines the interactions and interplay between law and other domains of studies in the context of pivotal changes in water resources management and protection during the recent decades. To achieve its scope, the Handbook brings together expert advice from disciplines ranging from law and political science to geography and hydrogeology.

One of the chapters, prepared by Alfonso Rivera[1], Alice Aureli[2] and Aurélien Dumont[3], explores the role of hydrogeology in fresh water management and water law. The chapter discusses how the science of hydrogeology provides the foundation for developing management, policy and adequate governance practices for groundwater resources at national, transboundary and global level. It presents examples of UNESCO projects and, in particular, the lessons learnt within the framework of the UNESCO IHP initiative on Transboundary Aquifers (ISARM).

The insights of the book will be invaluable to law and political science researchers with an interest in freshwater law and international relations, as well as advanced students of environmental sciences and practitioners and decision makers in freshwater management and protection.

More details on the book can be found at

[1]     Chief Hydrogeologist, Geological Survey of Canada, member of the UNESCO ISARM Initiative
2     Chief, Section of Groundwater Systems and Water for Human Settlements, International Hydrological Programme, Division of Water Sciences, UNESCO
3     Project Officer, International Hydrological Programme, Division of Water Sciences, UNESCO
[1]     Chief Hydrogeologist, Geological Survey of Canada, member of the UNESCO ISARM Initiative
[2]     Chief, Section of Groundwater Systems and Water for Human Settlements, International Hydrological Programme, Division of Water Sciences, UNESCO
[3]     Project Officer, International Hydrological Programme, Division of Water Sciences, UNESCO

 

 

Seminar «Grunnvarme og grunnvann» 24. april

Den norske avdelingen til International Association of Hydrogeologists (IAH) inviterer til dagsseminar på temaet «Grunnvarme fra grunnvann» 24. april i Sandvika.

Seminaret har som mål å gi en god introduksjon til konseptet Åpne løsninger, drøfte fordeler og ulemper med disse, samt presentere ulike fungerende anlegg i Norge. Seminaret vil inneholde en blanding av foredrag fra forskningsmiljøet, driftspersonell og case studies fra inn- og utlandet.

Dette er et fagseminar for prosjekteiere, kommuner, rådgivere og forskere.

Les mer her.

 

Verdens vanndag 2018: «Natur for vann» – presentasjoner

22. mars ble det på tradisjonelt vis arrangert et seminar på Forskningsparken, Blindern. Seminaret er den offisielle, nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag, som markeres 22. mars hvert år. Årets internasjonale tema var «Nature for Water».

 Program

Presentasjoner

 

Ånund Killingtveit tildelt prisen Viten om vann

Hydrologirådet delte 22. mars 2018 ut prisen Viten om vann for 12. gang.

Prisen ble tildelt Ånund Killingtveit for mangeårig og omfattende formidlingsaktivitet og forfatterskap om temaet hydrologi, særlig knyttet til vannkraft. Han har i en årrekke framstått som en dyktig og engasjert formidler både overfor sine studenter, i bransjen nasjonalt og internasjonalt og også av mer populærvitenskapelig karakter til allmenhet og politikere.

Les juryens begrunnelse her.

Les om tidligere vinnere her.

Ledig stilling innen hydrologi

NIBIO lyser ut ledig stilling som forsker innen vannovervåking og hydrologi.

Søknadsfrist er 12. april.

Les mer her.

Byåsen vid. skole vant Juniorvannprisen

Fem jenter fra Byåsen vid. skole gjennomførte undersøkelser av mikroplast langs kysten i Mausund i Frøya kommune. Med den prosjektoppgaven vant de Norsk Juniorvannpris for 2018. Utdeling av prisen fant sted på Verdens vanndag 22. mars under konferansen «Natur for vann». Tora Aasland fra den norske Unesco-kommisjonen delte ut prisen.

Les mer her.

Presentasjoner Vannforskning 2017 – vannkvalitet

Åpning og velkommen
Nikolai Friberg, NIVA & Åge Molversmyr, NHR

Vannkvalitet i elver og bekker: trender, kunnskapsbehov og tiltakseffekter nasjonalt og internasjonalt
Per Stålnacke, NIBIO

Finansieringsmuligheter for vannrelatert forskning
Per Backe-Hansen, NFR

På jakt etter den ukjente vannkvalitet: pressfaktorer, tilstand og integrert vannressursforvaltning i Myanmar
Nikolai Friberg, NIVA

Modellering av hydrologiske prosesser med høy oppløsning i tid og rom
Stein Beldring, NVE

Vannføring eller vannkvalitet: hva påvirker bunndyr og begroing? En studie fra regulerte og uregulerte elver
Susanne Schneider, NIVA

Klimaendringer, avrenning og tap av næringsstoffer fra landbruket. Hva forteller resultatene fra JOVA-programmet oss?
Johannes Deelstra, NIBIO

Algevekst – innvirkning av klima, næringsstoffer og lys – et langtidsstudie (1999-2016) fra en landbrukspåvirket innsjø
Gunnhild Riise, NMBU

Vann i by –  venn eller fiende? Vannkvalitet og restaurering, med eksempel fra Hovinbekken i Oslo
Therese Fosholt Moe, NIVA

Innovative løsninger for bedre vannkvalitet og lokal behandling av overløpsvann – erfaringer fra DESSIN-prosjektet
Herman Helness, SINTEF

 

POSTERPRESENTASJONER

Groundwater quality affected by Revdalen landfill, Bø municipality (Norway)
Daniel Abiriga (MSc student, presenter), Harald Klempe and Live Semb Vestgarden, University College of Southeast Norway (HSN)

Drifting along:  Initial colonisation by macroinvertebrates of a newly deculverted stream in an urbanized environment
David Arnott (MSc student, presenter), Norwegian University of Life Science (NMBU)

Monitoring and modeling stream bank stability under different vegetation cover
Dominika Krzeminska1 (presenter), Kamilla Skaalsveen1, Tjibbe Kerkhof2  1: The Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)
2: NIBO and Wageningen University

Phosphorous retention in a mature constructed wetland – effect of hydraulic loading fluctuations
Friederike Krahner (MSc student, presenter), Roald Kommedal and Espen Enge, University of Stavanger (UiS)

Long-term development in lake Øyeren studied by paleolimnological method
Sergii Shyika (MSc student, presenter), Norwegian University of Life Science (NMBU)

Presentasjoner Verdens vanndag

Avløpsrensing fra problemer til muligheter – Case Bekkelaget, v/ professor Lars Hem, Oslo VAV/NMBU

Avløpsvann og -løsninger gjennom historien – fra Cloaca Maxima til mikroplast i havet, v/ historiker Martin Byrkjeland

Sanitet, avloppsvattenshandtering och hållbarhet: Från avfallshantering til resurs v/ forsker Kim Andersson, Stockholm Environment Institute

«Kvinner og menn, jenter og gutter»: erfaringer med beskyttelse og WASH tjenester til sårbare grupper i kriser og konflikt, v/ rådgiver Åshild Skare, Kirkens Nødhjelp

Vann- og avløpsbransjens rolle i det grønne skiftet, v/ direktør Toril Hofshagen, Norsk Vann

De kommunale renseanleggene som byenes nyrer og avløpsvannet som blodet i den urbane metabolismen – om deteksjon av de stygge stoffene, v/ forskningsleder Malcolm Reid, NIVA

Håndtering av avløpsvann i en moderne by, v/ professor Petter D. Jenssen, NMBU

Norsk avløp: Hva finner vi der – til glede og besvær? v/ økolog Sondre Eikås, HIAS

Seminar «Hydrologi frå pol til trope», 26. april på NTNU

Opplev ei reise i Ånund Killingtveit sine fotefar på NTNU, Institutt for vassbygg 26. april.

Seminaret «Hydrologi frå pol til trope. Frå permafrost til snøen på Kilimanjaro. Frå vasskraft til vassmangel».

Ånund Killingtveit har sett djupe spor etter seg som professor i vassbygging ved NTNU. Han har gjort kraftverkshydrologi til eit eige omgrep og gjennom dette hatt stor innverknad på utviklinga av moderne vasskraftplanlegging, drift og ikkje minst miljøomsyn. Han fatta interesse for polar hydrologi og fekk i gang dette som eige fag på UNIS på Svalbard. Han har etablert tett samarbeid med institusjonar i Aust-Afrika og gjennom dette, master og diplom studentar gjort snøen på Kilimanjaro til noko meir enn ei bok av Hemingway. Dette og mykje meir vil vi få eit innblikk i på avslutningsseminaret til Ånund. enn ei bok av Hemingway. Dette og mykje meir vil vi få eit innblikk i på avslutningsseminaret til Ånund.

Se invitasjonen