Verdens vanndag 2024: konferanse 20. mars omhandler vann, fred og samarbeid

Terje Tvedt, professor ved Universitetet i Bergen, holder innledningsforedrag med tittel «Kampen om vannet og geopolitikkens irrganger». 

Verdens vanndag-konferansen «Water for peace» er den offisielle nasjonale markeringen av FNs «World Water Day». Arrangementet dedikert til FNs verdensdag for vann setter fokus på vannets betydning for fred og samarbeid, og oppfordrer til handling for å sikre rettferdig tilgang.

Vann er avgjørende for fred og kan utløse eller løse konflikter. Som en menneskerettighet, er tilgang til rent drikkevann essensielt. Globalt står vi overfor utfordringer med vannkvalitet og -tilgjengelighet, som påvirker sosial og internasjonal stabilitet. Ujevn fordeling av vann og dårlig vannstyring kan føre til sosial uro og konflikter.

Vannets rolle i konflikter:

  • Vannmangel og forurensning kan forverre eksisterende spenninger.
  • Vann kan brukes som våpen i konflikter, og angrep på vanninfrastruktur bryter med internasjonal humanitær lov.

Vann kan være et kraftfullt verktøy for å fremme fred og bærekraftig utvikling. Samarbeid om vannressurser er nøkkelen til å oppnå FNs bærekraftsmål og fremme global stabilitet. Det er avgjørende med internasjonalt og grenseoverskridende samarbeid for å forvalte vannressurser på en rettferdig og bærekraftig måte.

Fullstendig program publiseres om kort tid.

Les mer og meld deg på her

International Snow Science Workshop, 23.-29. september

NVE arrangerer sammen med SVV, UiT og NGI verdens største snø- og snøskredkonferanse i Tromsø 23.-29. september 2024.

Les mer her

Registrer deg før 15. mai (early bird)

Nye medlemmer i Hydrologirådet i 2023

Vi ønsker Hydro Energi AS, Statens Vegvesen, Skred AS, Xylem Analytics, Asplan Viak AS, Multiconsult AS og Lillehammer kommune velkommen som nye medlemmer fra 2023!

Dette bidrar til å forene hydrologi- og vannmiljøet i Norge.

 

Se medlemmene i Hydrologirådet her.

Desember-nytt fra Hydrologirådet

Les mer om et forskningsprogrammet ClimDesign som forbedrer verktøy for flomberegninger og om Elhadi Abdalla som arbeider med doktorgrad innen urbanhydrologi i desemberutgaven av nyhetsbrevet.

Les nyhetsbrevet her

Research Handbook on Freshwater Law and International Relations

Håndboka har akkurat kommet ut.

Omtale om boka:
The book is edited by Ms Mara Tignino, Senior Researcher, Faculty of Law, University of Geneva and Mr Christian Bréthaut, Chairholder of the UNESCO Chair in Hydropolitics, at the University of Geneva (SZ) and Director of the Education and Knowledge Component of the Geneva Water Hub.

This Research Handbook aims to establish the extent to which water law is being informed by other disciplines and, on the other hand, which contribution freshwater law delivers to various water-related fields. It critically examines the interactions and interplay between law and other domains of studies in the context of pivotal changes in water resources management and protection during the recent decades. To achieve its scope, the Handbook brings together expert advice from disciplines ranging from law and political science to geography and hydrogeology.

One of the chapters, prepared by Alfonso Rivera[1], Alice Aureli[2] and Aurélien Dumont[3], explores the role of hydrogeology in fresh water management and water law. The chapter discusses how the science of hydrogeology provides the foundation for developing management, policy and adequate governance practices for groundwater resources at national, transboundary and global level. It presents examples of UNESCO projects and, in particular, the lessons learnt within the framework of the UNESCO IHP initiative on Transboundary Aquifers (ISARM).

The insights of the book will be invaluable to law and political science researchers with an interest in freshwater law and international relations, as well as advanced students of environmental sciences and practitioners and decision makers in freshwater management and protection.

More details on the book can be found at

[1]     Chief Hydrogeologist, Geological Survey of Canada, member of the UNESCO ISARM Initiative
2     Chief, Section of Groundwater Systems and Water for Human Settlements, International Hydrological Programme, Division of Water Sciences, UNESCO
3     Project Officer, International Hydrological Programme, Division of Water Sciences, UNESCO
[1]     Chief Hydrogeologist, Geological Survey of Canada, member of the UNESCO ISARM Initiative
[2]     Chief, Section of Groundwater Systems and Water for Human Settlements, International Hydrological Programme, Division of Water Sciences, UNESCO
[3]     Project Officer, International Hydrological Programme, Division of Water Sciences, UNESCO

 

 

Seminar «Grunnvarme og grunnvann» 24. april

Den norske avdelingen til International Association of Hydrogeologists (IAH) inviterer til dagsseminar på temaet «Grunnvarme fra grunnvann» 24. april i Sandvika.

Seminaret har som mål å gi en god introduksjon til konseptet Åpne løsninger, drøfte fordeler og ulemper med disse, samt presentere ulike fungerende anlegg i Norge. Seminaret vil inneholde en blanding av foredrag fra forskningsmiljøet, driftspersonell og case studies fra inn- og utlandet.

Dette er et fagseminar for prosjekteiere, kommuner, rådgivere og forskere.

Les mer her.

 

Verdens vanndag 2018: «Natur for vann» – presentasjoner

22. mars ble det på tradisjonelt vis arrangert et seminar på Forskningsparken, Blindern. Seminaret er den offisielle, nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag, som markeres 22. mars hvert år. Årets internasjonale tema var «Nature for Water».

 Program

Presentasjoner

 

Ånund Killingtveit tildelt prisen Viten om vann

Hydrologirådet delte 22. mars 2018 ut prisen Viten om vann for 12. gang.

Prisen ble tildelt Ånund Killingtveit for mangeårig og omfattende formidlingsaktivitet og forfatterskap om temaet hydrologi, særlig knyttet til vannkraft. Han har i en årrekke framstått som en dyktig og engasjert formidler både overfor sine studenter, i bransjen nasjonalt og internasjonalt og også av mer populærvitenskapelig karakter til allmenhet og politikere.

Les juryens begrunnelse her.

Les om tidligere vinnere her.

Ledig stilling innen hydrologi

NIBIO lyser ut ledig stilling som forsker innen vannovervåking og hydrologi.

Søknadsfrist er 12. april.

Les mer her.

Byåsen vid. skole vant Juniorvannprisen

Fem jenter fra Byåsen vid. skole gjennomførte undersøkelser av mikroplast langs kysten i Mausund i Frøya kommune. Med den prosjektoppgaven vant de Norsk Juniorvannpris for 2018. Utdeling av prisen fant sted på Verdens vanndag 22. mars under konferansen «Natur for vann». Tora Aasland fra den norske Unesco-kommisjonen delte ut prisen.

Les mer her.