Utdanning

Norsk hydrologiråd skal bidra til en bedre forvaltning og en bærekraftig utvikling av landets vannressurser. Dette skal blant annet gjøres ved å bidra til å heve kunnskapsnivået innen hydrologi. NHR har utarbeidet en egen strategi for rekruttering.

Norsk hydrologiråd skal:

  • Bidra til å øke kunnskapen om og interessen for vannfag
  • Gi informasjon om studiemuligheter
  • Øke studentdeltakelse på fagmøter, studieturer, konferanser m.m.
  • Delta i kåring av Juniorvannprisen

Her kan du se:

 

Unge Hydrologer
En representant fra Unge Hydrologer deltar som observatør på NHRs styremøter. I et samarbeid skal det gjennomføres fagmøter med fokus på studentarbeider innen hydrologisk forskning. Det skal arbeides for å bedre rekrutteringen til vannfag og «markedsføre» NHRs støtteordninger for deltakelse på konferanser, seminarer og fagmøter, studiebesøk og nettverksprosjekter samt publisering av artikler, se under.

Unge hydrologer er en forening for de under 40 år med interesse for hydrologi. Foreningen sitt formål er å bygge opp et kontaktskapende miljø gjennom blant annet faglige foredrag, sosiale treff og felteksperimenter. I tillegg skal foreningen holde medlemmer og andre interesserte orientert om prosjekter og aktiviteter innen hydrologi.  Unge hydrologer er en tverrfaglig forening, og en vil ha utbytte selv om våre foredrag ikke er innenfor ens arbeidsområde.

 


STUDENTSTØTTE

Studenter under vannfaglig utdanning for en bachelor- og mastergrad ved undervisningsinstitusjoner i Norge kan søke om støtte. Studenter knyttet til NHRs medlemmer vil prioriteres ved behov.

Støtte kan gis til:

Deltakelse på konferanser, seminarer og fagmøter og
– mastergrads- og PhD-studenter ved undervisningsinstitusjoner i Norge kan søke
– søknad kan sendes inn hele året
– maksbeløp som kan bevilges er 10 000 kr

Deltakelse på studiebesøk og nettverksprosjekter. Publisering av artikler basert på mastergradsoppgaver
Aktiviteter det kan gis støtte til:
*deltakelse i tverrfaglige vannrelaterte studentprosjekter/-aktiviteter
*deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk
*studiebesøk/-kurs ved nasjonale og internasjonale kompetansesenter/universitet
*publisering av fagfellevurdert artikkel basert på mastergradsoppgave, i et tidsskrift med åpen tilgang

– mastergrads- og PhD-studenter ved undervisningsinstitusjoner i Norge kan søke
– søknad må sendes inn 15. februar eller 15. september
– maksbeløp som kan bevilges er 20 000 kr

Ved tildeling vil det settes krav om en rapport innen 4 uker etter avsluttet prosjekt/arrangement som skal sendes styret i NHR.

Søknadsskjema for deltakelse på konferanser o.l.

Plakat om støtteordningene

 

Linker til nettsteder som omhandler rekruttering i Norge:

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
Forskerfabrikken
Naturfagsenteret
Nygjerrigper-konkurransen
Unge Forskere
Vitensentrene
Ungt entreprenørskap
Utdanning.no
Velg riktig