Oversikten viser tilbud ved norske undervisningsinstitusjoner på høgskole-/ universitetsnivå. Studietilbudene er begrenset til temaer der hovedfokus ligger mot hydrologi, og omfatter altså ikke alle vannfaglige kurs.

EKSAMENSRETTEDE KURS INNEN ORDINÆRE HØGSKOLE-/ UNIVERSITETSFAG

INSTITUSJON BACHELOR-
PROGRAM
BACHELOREMNER/
SPESIALISERING
MASTERPROGRAM/
STUDIERETNING
SPESIALISERING/
MASTEREMNER
Høgskulen på
Vestlandet
Fornybar energi
Geologi og geofare
From Mountain to Fjord
Geofarar og klimaendringar
Hydrogeologi
Vannteknikk (10 stp)
Hydrogeologi
Climate change
Environmental Hydrology and Runoff Management
Climate change management
(2 år)
Climate Change Ecology (10 stp)
Geohazards for land-use planning (10 stp)
Run-off Management
(10 stp)
Environmental Science and Pollution (10 stp)
Climate Change Adaptation in Land Use Planning (10 stp)
Universitetet i  Sørøst-Norge Natur og miljø (3 år)
Akvatisk økologi
Klima, energi og miljø (10 stp)
Hydrologi og grunnvann (10 stp)
Vannforsyning, avløp og avfall (10 stp)
Natur, helse og miljø (2 år) Georesources and Groundwater (10 stp)
Pollution and Microbiology (10 stp)
Boundary Layers and Local Climates (10 stp)
Vanntema (10 stp)
Norges Tekniske og Naturviten-
skaplige Universitet
Vann og miljøteknikk
Vann og avløp
. Naturressursforvaltning
Bygg- og miljø-
teknikk 
(2 og 5 år)
Energi og miljø
Hydropower Development (2 år)
Vann og miljøteknikk (3 år)
Vann og avløp
Vann og miljø
Vannforsynings- og avløpsteknikk
Vannkraft og vassdragsteknikk
Hydrologi
Norges miljø- og bioviten-
skapelige universitet
Miljø og naturressurser
Hydrologi  (10 stp)
Forurensning – miljø (10 stp)
Miljø og natur-
ressurser
(2 år)
Vann- og miljøteknikk (2 år)
Vann- og miljøteknikk (siv. ing.)
Universitetet i Bergen Geovitenskap
Geografi
Klima, atmosfære- og havfysikk
Introduksjon til atmosfære, hav og klima (10 stp)
Fysisk klimatologi (10 stp)
Hydrologi, grunnvann og geofarer (10 stp)
Geofarer (10 stp)
Glasiologi (5 stp)
Karstgeologi og karsthydrologi (10 stp)
Energifysikk og -teknologi (10 stp)
Energisystem og teknologi (10 stp)
Naturkatastrofer – argumentasjon og rollespill i geofag (15 stp)
Meteorologi og oseanografi (2 år)
Energi  (2 år)
Energi (sivilingeniør) (5 år)
Geografi (2 år)
Klimadynamikk
Fornybar Energi  Naturgeografi 
Universitetet i Oslo Geofysikk og klima
Geologi og geografi
. Geosciences (2 år) Miljøgeofag
Geofarer og geomekanikk
Geofysikk og geodynamikk
Geomorfologi og geomatikk
Hydrologi og glasiologi
Meteorologi og oseanografi
Universitetet i Stavanger Kjemi og miljø Vann- og miljøteknikk
Vann og Avløp (10 stp)
Miljøkjemi og HMS (10 stp)
Analytisk miljøkjemi (10 stp)
Kjemi og Miljøteknikk (10 stp)
Miljøteknologi
Environmental Engineering
Water Science & Technology
Offshore Environmental Technology
Water Chemistry (10 stp)
Natural Water Systems (10 stp) Environmental Process Analysis (5 stp)
Environmental Microbiology (5 stp)
Water and Wastewater Treatment (10 stp)
Separation Technology (5 stp)
Aquatuic Ecotoxicology (10 stp)
Interfacial Water Chemistry (5 stp) Organic Waste Treatment (10 stp)
Bioprocess Modeling (10 stp)
Computational Fluid Dynamics (5 stp)

Tilbake