Webinar «1000-års flommen – hvordan kan vi tilpasse oss?» 12. oktober NB! Ny dato

Velkommen til Hydrologirådets webinar 12. oktober kl. 11.30 – 12.15 på teams. James Lancaster fra Norconsult holder et dagsaktuelt innlegg om ekstremflom og klimatilpasning. I etterkant av selve innlegget blir det mulighet for å stille spørsmål. NB! På grunn av sykdom må dessverre webinaret flyttes til 12. oktober (fra 28. september).   Delta her: Microsoft […]

7th Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes – programme

Modelling, forecasting, communicating, and handling weather-induced natural hazards  Lillehammer, 19 – 21 September 2023   See the final programme See the abstracts See the programme with links to the abstracts   CONFERENCE THEME Disasters from natural hazards are growing at a rapid rate across the world for several reasons. Population growth, migration and urbanization make […]

Sommernytt fra Hydrologirådet

Les om hvordan grønn laserteknologi kan brukes til å bedre hydrauliske modeller og dermed gjøre analyser i vassdrag mer presise. Dette gjelder f.eks. ved simulering av flom, simulering av tiltak i vassdrag og for å belyse vassdragsmiljøet. Erlend Øydvin arbeider med doktorgrad om nedbørsestimater basert på signaltap i mobiltelefonnettet. Les mer i sommer-utgaven av Nytt […]

Velkommen til fire nye medlemmer i Hydrologirådet

Xylem Analytics, Multiconsult, Skred AS og Asplan Viak har meldt seg inn i Hydrologirådet. Velkommen!! Se medlemsinstitusjonene her.

Konferansen «Sustainability in Hydropower 2023 – Ecological mitigation, best practises and governance», Trondheim 13.-15. juni 2023

NTNU er medarrangør og konferansen finner sted i Trondheim. Conference aims Discuss and promote best practise cases of ecological designed hydropower Identify sustainability challenges and good governance Networking regarding hydropower and the nature crisis Topics Essentials for planning successful improvement of environmental values while securing the benefits of hydropower production. Emerging best practise within ecological mitigation measures and […]