Konferansen «Sustainability in Hydropower 2023 – Ecological mitigation, best practises and governance», Trondheim 13.-15. juni 2023

NTNU er medarrangør og konferansen finner sted i Trondheim. Conference aims Discuss and promote best practise cases of ecological designed hydropower Identify sustainability challenges and good governance Networking regarding hydropower and the nature crisis Topics Essentials for planning successful improvement of environmental values while securing the benefits of hydropower production. Emerging best practise within ecological mitigation measures and […]

7th Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes –

The abstract deadline has been extended to April 28th 2023 Modelling, forecasting, communicating, and handling weather-induced natural hazards  Lillehammer, 19 – 21 September 2023 Disasters from natural hazards are growing at a rapid rate across the world for several reasons. Population growth, migration and urbanization make people occupy land that is more exposed to severe […]

Workshop «Vassdrag og overvann» 5. januar 2023 i Oslo

Overvann og vann i by har vært et hett tema i vannmiljøet og i forvaltningen de siste årene, men hvordan står det til med den faghydrologiske bakgrunnen som skal til for å ta de riktige beslutninger i forvaltningen og samfunnet? Dette er det andre møtet der vi stiller oss følgende spørsmål: Treffer vi med «Tretrinnsstrategien»? […]

FN: Groundwater Summit 2022 – 7. -8. desember – bli med

FNs UN Water arrangerer møte om grunnvann 7. – 8. desember. Delta digitalt og gratis og register deg her.» Om møtet: «Groundwater is invisible, and yet its impact is visible everywhere. It is a hidden treasure that enriches our lives. Groundwater may be out of sight, but it must not be out of mind. The […]

Seminar «Kraftverkshydrologi og miljøforhold» 22. – 23. november 2022 i Drammen

Seminaret har fokus på alle aspekter ved vassdragsdrift, og vil samle faggrupper som arbeider med relevante temaer for å sikre en helhetlig forvaltning av våre vassdrag. Vi vil dra nytte av erfaringer fra de store miljøene rundt produksjonsplanlegging, vassdragsmiljø, hydrologi og hydraulikk. Vi vil gjennomgå forskningsresultater, nye metoder, verktøy og forvaltningspraksis samt ulike tiltak som […]