«Kraftverkshydrologi og produksjonsplanlegging» 5.-6. november