Frokostseminar: “Regningen, takk!” – hvem betaler for ekstremværet?

NMBU arrangerer seminaret 18. april 2024 kl 9-10 i Deichman Bjørvika (Deichmansalen) og online for dere som ikke bor i nærheten. Dørene åpner 8:30 for lett servering og mingling.

Klimaendringer gir oss heftigere og hyppigere ekstremvær. Flom, skred og styrtregn blir stadig dyrere for oss. Har vi rigget håndteringen av dette godt nok, eller vil fremtidens vær koste oss skjorta?

Mer info og påmelding (gratis adgang, frokost servert): 
«Regningen, takk!» – Hvem betaler for ekstremværet? | NMBU 

I panelet:

  • Kjartan Berland, ordfører i Lillestrøm
  • Lars Kirkbakk, Gjensidige, Direktør skadebehandling
  • Lars Baklund, Institutt for eiendom og juss, NMBU
  • Kine Josefine Aurland-Bredesen, postdoktor ved Handelshøyskolen NMBU

De vil debattere hvordan vi kan sikre at fremtidens naturhendelser ikke koster oss mer enn nødvending: hvem må ta ansvar og hvem bør betale? Stat, kommune eller innbygger?

Strømming: Arrangementet strømmes for deg som ikke kan delta fysisk. Lenke til streaming får du ved å melde deg på arrangementet

Arrangementet inngår i en serie frokostseminarer av NMBU, #endringsloggen.

Vann- og avløpsetaten i Oslo søker leder for hovedstadens drikkevannskilder

En unik stilling som funksjonsleder for vannkilder i Vann- og avløpsetaten er ledig. Funksjonen er avgjørende for å sikre Oslos drikkevannskilder, redusere faren for flomskader, og sørge for best mulig forhold for biologisk mangfold og friluftsliv i regulerte vassdrag. Dette innebærer å sikre alle dammer og vassdragstekniske anlegg i henhold til gjeldende lover og forskrifter, samt å utøve både damtilsyn og drikkevannsoppsyn i felt.

Som leder for funksjonen får du ansvar for ni høyt kompetente medarbeidere; vassdragsteknisk ansvarlige, regulanter og fagarbeidere i nedbørfeltene. Og du blir en del av Norges største fagmiljø innen vann og avløp.

Søknadsfrist er 21. april.

Les mer her

Norsk juniorvannpris til Kasun Siriwardane fra British International School of Stavanger

Juniorvannprisen gikk til Kasun Siriwardane fra British International School of Stavanger. Han vant med prosjektet The Efficacy of Natural Antimicrobial Compounds in Antifouling and Combatting Fungi and Algea.

Kasun imponerte juryen med god vitenskapelig tilnærming til et tidsaktuelt tema. Oppgaven var godt planlagt, kreativt løst og kan bidra til å forbedre vannmiljøet. Kasun går videre til den internasjonale finalen i Stockholm, i august.

Juryens begrunnelse:
«Totalt var det i år 11 bidrag. Alle bidrag er vurdert ut i fra kriteriene; kreativitet, vitenskapelig framgangsmåte, fagkunnskap og presentasjon (både rapport og presentasjon i finalen).  De tre finalistene skilte seg ut med sitt høye nivå og kreative oppgaver.

Det ble veldig jevnt i gårsdagens finale og juryen hadde ingen enkel oppgave. Alle finalistene gav flotte presentasjoner av sine prosjekter, og svarte veldig godt for seg i etterfølgende spørrerunde.

Vinnerprosjektet er kreativt, tidsaktuelt og er viktig for vannmiljø. Det demonstrerer god forståelse for temaet, solid gjennomføring, godt planlagte forsøk, og god vitenskapelig tilnærming. Både skriftlig og muntlig presentasjon var svært strukturert og hadde høy vitenskapelig kvalitet. Forskningen vil kunne føre til forbedringer i vannmiljøet, med ringvirkninger utover vannbransjen. Resultatene tyder på at nye miljøvennlige metoder kan redusere bruk av toksiske produkter.

Vinneren har demonstrert imponerende innsats og fagkunnskap.»

Vi gratulerer Kasun Siriwardane fra British International School of Stavanger.

På en knepen andreplass kom Asker Videregående skole og på tredjeplass kom Kristiansand International School.

Prisen «Viten om vann» til Flom- og jordskredvarslinga og Værvarslinga (Varsom.no)

Norsk hydrologiråds pris «Viten om vann» for god hydrologisk formidling gikk i 2024 til Flom-, jordskred og værvarslinga ved NVE og MET (varsom.no) for formidlingen av vær- og flomutviklingen under ekstremværet Hans i august 2023. Prisen ble delt ut under Verdens vanndag-konferansen i Forskningsparken 20. mars.

Juryens begrunnelse:
Ekstremværet «Hans» traff Sør-Norge i starten av august, i en periode der mange fortsatt var på ferie. Flom- og jordskredvarslinga og Værvarslinga så tidlig alvoret i prognosene i forkant. Varslene ble videreformidlet i god nok tid, så kommuner, infrastruktureiere og myndigheter ellers klarte å forberede seg så godt det var mulig til ekstremværet.

Både flom-, skred og værvarslere er synlige når det skjer kritiske ting. Informasjonen de gir er tydelig og på et nivå som er forståelig. De er også flinke til å understreke at dette er tema der det kan være stor usikkerhet. Det er i slike sammenhenger hydrologi blir formidla til “folk flest” og da er det spesielt bra at det ble gjort på en god måte.

Under hendelsen var representanter for NVE og MET synlige i media, både i TV- og radiointervjuer, og med oppdateringer på Varsom.no med utfyllende info utover selve flom- og jordskredvarslene (prognosert vannstand i innsjøene, registrerte skredhendelser). Formidlingen var stødig og klar, men også formidlet med faglig tyngde og autoritet.

«Hans» ble for spesielt flomvarslingen en langvarig hendelse. De skal ha honnør for at de klarte å holde samme gode kvalitet på formidlingen hele tiden mens interessen var oppe i media, og mens det fortsatt var behov for god informasjon til instanser som kommunene og fylkesberedskapsrådene.

Juryen gratulerer prisvinneren av «Viten om Vann» 2024, «Flom-, jordskred og værvarslinga (varsom.no), med prisen!

Juryen til prisen” Viten om Vann” 2024 har bestått av Knut Alfredsen (Hydrologirådet og NTNU), Mari Susanne Solerød (NIVA) og Knut Fjerdingstad (Statkraft).

Konferanse 20. mars: Verdens vanndag 2024 – Vannets betydning for fred og konflikt

På konferansen 20. mars får du høre foredraget «Kampen om vannet og geopolitikkens irrganger» av Terje Tvedt, professoren som har laget flere prisbelønte TV-filmer om verdenshistorie og har fått Fritt Ords Pris og Forskningsrådets formidlingspris. Du vil videre få innsikt i hvordan konflikter og utfordringer kan oppstå når land deler vannressurser, med eksempler fra Russland og Ukraina, Egypt, Myanmar og Kenya. Vi vil også få høre om utfordringer her til lands, som den grenseløse pukkellaksen, vannkraftssamarbeid på grensa til Russland og om vannberedskapen i Norge.

Verdens vanndag-konferansen «Water for peace» er den offisielle nasjonale markeringen av FNs «World Water Day». Arrangementet dedikert til FNs verdensdag for vann setter fokus på vannets betydning for fred og samarbeid, og oppfordrer til handling for å sikre rettferdig tilgang.

Vann er avgjørende for fred og kan utløse eller løse konflikter. Som en menneskerettighet, er tilgang til rent drikkevann essensielt. Globalt står vi overfor utfordringer med vannkvalitet og -tilgjengelighet, som påvirker sosial og internasjonal stabilitet. Ujevn fordeling av vann og dårlig vannstyring kan føre til sosial uro og konflikter.

Vannets rolle i konflikter:

  • Vannmangel og forurensning kan forverre eksisterende spenninger.
  • Vann kan brukes som våpen i konflikter, og angrep på vanninfrastruktur bryter med internasjonal humanitær lov.

Vann kan være et kraftfullt verktøy for å fremme fred og bærekraftig utvikling. Samarbeid om vannressurser er nøkkelen til å oppnå FNs bærekraftsmål og fremme global stabilitet. Det er avgjørende med internasjonalt og grenseoverskridende samarbeid for å forvalte vannressurser på en rettferdig og bærekraftig måte.

 

Konferansen finner sted i Forskningsparken på Blindern, Oslo og kan også følges via streaming.

Arrangører er Norsk hydrologiråd, Norsk vannforening, Den norske UNESCO-kommisjonen og TEKNA Forum for teknologi og utviklingssamarbeid.

Les mer og meld deg på her.

International Snow Science Workshop, 23.-29. september

NVE arrangerer sammen med SVV, UiT og NGI verdens største snø- og snøskredkonferanse i Tromsø 23.-29. september 2024.

Les mer her

Registrer deg før 15. mai (early bird)

Nominer til prisen «Viten om vann» 2024 – frist 1. mars

Nominer din kandidat til Norsk hydrologiråds formidlingspris!

Norsk hydrologiråds pris for god hydrologisk formidling skal øke allmennhetens oppmerksomhet, interesse og kunnskap om bruk og vern av vann. Prisen kan tildeles både ett godt produkt, eller for formidlingsvirksomhet av høy kvalitet. Kanskje kjenner du en som har bidratt til å øke interessen og kunnskap om faget vårt?

Fristen for nominasjoner er 1. mars 2024.

Prisen deles ut i forbindelse med Verdens vanndag-konferansen 20. mars.

Juryen for prisen består av Kristian Løksa-kommunikasjonsdirektør NVE,  Knut Fjerdingstad-pressekontakt Statkraft og Ole Einar Tveito-leder Norsk hydrologiråd.

 

Se invitasjonen

Les statuttene

Bruk nominasjonsskjemaet

1st General Assembly of the Norwegian Geophysical Society 19.-21. juni

Arrangementet finner sted på Universitetet i Bergen 19.-21. juni.

Kort omtale:

«The General Assembly covers all disciplines within the Norwegian Geophysical Society, such as:
Cryospheric Sciences, Meteorology and Atmospheric Sciences, Physical Sciences of the Oceans, Seismology and
Physics of the Earth’s interior, Geomagnetism and Aeronomy, Hydrological Sciences, Geodesy, Volcanology
and Chemistry of the Earth’s interior.»

Send inn abstract innen 22. mars.

 

Les mer her

Kontaktadresse: konferanse@geofysikk.org

 

Nye medlemmer i Hydrologirådet i 2023

Vi ønsker Hydro Energi AS, Statens Vegvesen, Skred AS, Xylem Analytics, Asplan Viak AS, Multiconsult AS og Lillehammer kommune velkommen som nye medlemmer fra 2023!

Dette bidrar til å forene hydrologi- og vannmiljøet i Norge.

 

Se medlemmene i Hydrologirådet her.

Høstnytt fra Hydrologirådet

Lurer du på hvordan tunnelstein kan utgjøre en trussel mot vannmiljøet, og hvordan  nitrat fra sigevann kan renses? Les mer i siste utgave av Nytt fra Hydrologirådet.