Elise Trondsen er ny leder i Hydrologirådet

Elise er utdannet hydrolog fra UiO. Hun er seksjonssjef på hydrologisk avdeling i NVE, og har jobbet med feltmålinger, overvann og flomberegninger.

Styret som ble valgt på årsmøtet fram til årsmøtet i april 2025 ser slik ut:

Leder: Elise Trondsen, NVE

Nestleder: Knut Alfredsen, NTNU

Styremedlemmer:
Ingeborg Kleivane Krøgli, Bane NOR
Asgeir Petersen-Øverleir, Statkraft
Jon Olav Aashaug Stranden, Norconsult
Helene Birkeland Erlandsen, MET
Lena M. Tallaksen, UiO

 

 

Internasjonal pris til Lena M. Tallaksen, UiO

Professor i hydrologi Lena Merete Tallaksen ved Universitetet i Oslo, Institutt for geofag, er tildelt Dooge-medaljen og International Hydrology Prize 2024 av International Association of Hydrological Sciences. Vi gratulerer!

Prisen – IAHS-UNESCO-WMO International Hydrology Prize – deles ut årlig av International Association of Hydrological Sciences (IAHS), UNESCO og World Meteorological Organization (WMO). Prisen er delt og går til to personer som har gitt enestående bidrag til hydrologisk vitenskap.

Dooge-medaljen gis til Lena M. Tallaksen for anerkjennelsen av hennes fremragende og viktige bidrag til å ta den hydrologiske forståelsen av ekstreme værhendelser til nye fronter for å forbedre våre samfunn, melder IAHS på sine nettsider. Tallaksen blir den første norske prismottaker av ‘International Hydrology Prize’, en pris som har blitt tildelt vitenskapsfolk innen hydrologi årlig siden 1981.

Mer om prisen her: https://iahs.info/News/news/, og her: https://www.mn.uio.no/geo/om/aktuelt/aktuelle-saker/2024/internasjonal-hydrologi-pris-til-lena-tallaksen-uio.html

 

Lena ble forøvrig valgt inn i styret til Norsk hydrologiråd på årsmøtet 25. april .

Northern Research Basins – ny nettside

Northern Research Basins (NRB) har laget en ny nettside.

Der blir formål og aktiviteter beskrevet. I 2025 skal Norge arrangere det neste NRB Workshop Symposium. Følg med på nettsiden for oppdatert informasjon om arrangementet!

Nasjonale komitéer under IHP dannet i 1975 arbeidsgruppa Northern Research Basins (NRB). NRBs rolle er å understøtte hydrologisk forskning i nordlige nedslagsfelt som er dominert av snø, is og frossen grunn. I dag deltar Canada, Danmark/Grønland, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA i NRB-samarbeidet. Det er avholdt 23 fagmøter siden 1975. Norsk representant i NRB-samarbeidet er Oddbjørn Bruland, NTNU.

 

Webinar 30. april: «Maskinlæring for værvarsling»

Hydrologirådets neste webinar avholdes tirsdag 30. april kl. 11.00 – 11.45.

Matthew Chantry fra ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) skal snakke om maskinlæring for værvarsling.

Det er satt av 5 minutter til spørsmål.

 

Velkommen til studentseminar 31. mai på MET, Oslo

Hydrologirådet arrangerer fredag 31. mai kl. 9.00 – 13.30 et studentseminar, der master- og dr. gradsstudenter presenterer sine arbeider. Seminaret er åpent for alle.

Seminaret finner sted i Tallhall på Meteorologisk institutt, Henrik Mohns plass 1, Oslo.

De som ønsker å delta fysisk på seminaret bes sende en e-post til så snart som mulig til Ole Einar Tveito (oleet@met.no).

Seminaret streames på zoom: https://met-no.zoom.us/j/69372473582?pwd=3IbTkiSTiITQh4CnRmurjRchdGYwG3.1

Meeting ID: 693 7247 3582 Passcode: NHR

 

Velkommen!

Se programmet.

Norsk juniorvannpris til Kasun Siriwardane fra British International School of Stavanger

Juniorvannprisen gikk til Kasun Siriwardane fra British International School of Stavanger. Han vant med prosjektet The Efficacy of Natural Antimicrobial Compounds in Antifouling and Combatting Fungi and Algea.

Kasun imponerte juryen med god vitenskapelig tilnærming til et tidsaktuelt tema. Oppgaven var godt planlagt, kreativt løst og kan bidra til å forbedre vannmiljøet. Kasun går videre til den internasjonale finalen i Stockholm, i august.

Juryens begrunnelse:
«Totalt var det i år 11 bidrag. Alle bidrag er vurdert ut i fra kriteriene; kreativitet, vitenskapelig framgangsmåte, fagkunnskap og presentasjon (både rapport og presentasjon i finalen).  De tre finalistene skilte seg ut med sitt høye nivå og kreative oppgaver.

Det ble veldig jevnt i gårsdagens finale og juryen hadde ingen enkel oppgave. Alle finalistene gav flotte presentasjoner av sine prosjekter, og svarte veldig godt for seg i etterfølgende spørrerunde.

Vinnerprosjektet er kreativt, tidsaktuelt og er viktig for vannmiljø. Det demonstrerer god forståelse for temaet, solid gjennomføring, godt planlagte forsøk, og god vitenskapelig tilnærming. Både skriftlig og muntlig presentasjon var svært strukturert og hadde høy vitenskapelig kvalitet. Forskningen vil kunne føre til forbedringer i vannmiljøet, med ringvirkninger utover vannbransjen. Resultatene tyder på at nye miljøvennlige metoder kan redusere bruk av toksiske produkter.

Vinneren har demonstrert imponerende innsats og fagkunnskap.»

Vi gratulerer Kasun Siriwardane fra British International School of Stavanger.

På en knepen andreplass kom Asker Videregående skole og på tredjeplass kom Kristiansand International School.

Prisen «Viten om vann» til Flom- og jordskredvarslinga og Værvarslinga (Varsom.no)

Norsk hydrologiråds pris «Viten om vann» for god hydrologisk formidling gikk i 2024 til Flom-, jordskred og værvarslinga ved NVE og MET (varsom.no) for formidlingen av vær- og flomutviklingen under ekstremværet Hans i august 2023. Prisen ble delt ut under Verdens vanndag-konferansen i Forskningsparken 20. mars.

Juryens begrunnelse:
Ekstremværet «Hans» traff Sør-Norge i starten av august, i en periode der mange fortsatt var på ferie. Flom- og jordskredvarslinga og Værvarslinga så tidlig alvoret i prognosene i forkant. Varslene ble videreformidlet i god nok tid, så kommuner, infrastruktureiere og myndigheter ellers klarte å forberede seg så godt det var mulig til ekstremværet.

Både flom-, skred og værvarslere er synlige når det skjer kritiske ting. Informasjonen de gir er tydelig og på et nivå som er forståelig. De er også flinke til å understreke at dette er tema der det kan være stor usikkerhet. Det er i slike sammenhenger hydrologi blir formidla til “folk flest” og da er det spesielt bra at det ble gjort på en god måte.

Under hendelsen var representanter for NVE og MET synlige i media, både i TV- og radiointervjuer, og med oppdateringer på Varsom.no med utfyllende info utover selve flom- og jordskredvarslene (prognosert vannstand i innsjøene, registrerte skredhendelser). Formidlingen var stødig og klar, men også formidlet med faglig tyngde og autoritet.

«Hans» ble for spesielt flomvarslingen en langvarig hendelse. De skal ha honnør for at de klarte å holde samme gode kvalitet på formidlingen hele tiden mens interessen var oppe i media, og mens det fortsatt var behov for god informasjon til instanser som kommunene og fylkesberedskapsrådene.

Juryen gratulerer prisvinneren av «Viten om Vann» 2024, «Flom-, jordskred og værvarslinga (varsom.no), med prisen!

Juryen til prisen” Viten om Vann” 2024 har bestått av Knut Alfredsen (Hydrologirådet og NTNU), Mari Susanne Solerød (NIVA) og Knut Fjerdingstad (Statkraft).

Konferanse 20. mars: Verdens vanndag 2024 – Vannets betydning for fred og konflikt

På konferansen 20. mars får du høre foredraget «Kampen om vannet og geopolitikkens irrganger» av Terje Tvedt, professoren som har laget flere prisbelønte TV-filmer om verdenshistorie og har fått Fritt Ords Pris og Forskningsrådets formidlingspris. Du vil videre få innsikt i hvordan konflikter og utfordringer kan oppstå når land deler vannressurser, med eksempler fra Russland og Ukraina, Egypt, Myanmar og Kenya. Vi vil også få høre om utfordringer her til lands, som den grenseløse pukkellaksen, vannkraftssamarbeid på grensa til Russland og om vannberedskapen i Norge.

Verdens vanndag-konferansen «Water for peace» er den offisielle nasjonale markeringen av FNs «World Water Day». Arrangementet dedikert til FNs verdensdag for vann setter fokus på vannets betydning for fred og samarbeid, og oppfordrer til handling for å sikre rettferdig tilgang.

Vann er avgjørende for fred og kan utløse eller løse konflikter. Som en menneskerettighet, er tilgang til rent drikkevann essensielt. Globalt står vi overfor utfordringer med vannkvalitet og -tilgjengelighet, som påvirker sosial og internasjonal stabilitet. Ujevn fordeling av vann og dårlig vannstyring kan føre til sosial uro og konflikter.

Vannets rolle i konflikter:

  • Vannmangel og forurensning kan forverre eksisterende spenninger.
  • Vann kan brukes som våpen i konflikter, og angrep på vanninfrastruktur bryter med internasjonal humanitær lov.

Vann kan være et kraftfullt verktøy for å fremme fred og bærekraftig utvikling. Samarbeid om vannressurser er nøkkelen til å oppnå FNs bærekraftsmål og fremme global stabilitet. Det er avgjørende med internasjonalt og grenseoverskridende samarbeid for å forvalte vannressurser på en rettferdig og bærekraftig måte.

 

Konferansen finner sted i Forskningsparken på Blindern, Oslo og kan også følges via streaming.

Arrangører er Norsk hydrologiråd, Norsk vannforening, Den norske UNESCO-kommisjonen og TEKNA Forum for teknologi og utviklingssamarbeid.

Les mer og meld deg på her.

Nominer til prisen «Viten om vann» 2024 – frist 1. mars

Nominer din kandidat til Norsk hydrologiråds formidlingspris!

Norsk hydrologiråds pris for god hydrologisk formidling skal øke allmennhetens oppmerksomhet, interesse og kunnskap om bruk og vern av vann. Prisen kan tildeles både ett godt produkt, eller for formidlingsvirksomhet av høy kvalitet. Kanskje kjenner du en som har bidratt til å øke interessen og kunnskap om faget vårt?

Fristen for nominasjoner er 1. mars 2024.

Prisen deles ut i forbindelse med Verdens vanndag-konferansen 20. mars.

Juryen for prisen består av Kristian Løksa-kommunikasjonsdirektør NVE,  Knut Fjerdingstad-pressekontakt Statkraft og Ole Einar Tveito-leder Norsk hydrologiråd.

 

Se invitasjonen

Les statuttene

Bruk nominasjonsskjemaet