Kristiansand International School vant Norsk juniorvannpris 2022

De fire 10. klassingene Satnam Singh Bhandal, Lucas Jørgensen, Morrigan Irwin og Rastus Blessing fra den internasjonale skolen i Kristiansand gikk helt til topps i konkurransen Norsk Juniorvannpris. Kåringen fant sted  under en konferanse i Forskningsparken, Oslo Science senter som markerte  Verdens vanndag 22. mars.

Prosjektet til vinnerlaget dreide seg om å lage et system for tidlig varsling av flom. Sponset og i samarbeid med selskapene Powafa og Intoto plasserte de sensorer som kan måle hvordan vanntrykket varierer i en bekk i Kvinesdal. Måleresultatene kunne de lese av trådløst på en server i Kristiansand ved bruk av Long Range Radio Signals (LORA). Resultatene ble behandlet med maskinlæringsalgoritmer for å predikere flom i elva Kvina. Lærer og koordinator Per Olav Verås kunne opplyse at utstyret er batteridrevet og kan lades av et solcellepanel.

Vinnerlaget fra Kristiansand fikk 20 000 kroner i premie fordelt på elevene og skolen. De går videre til den internasjonale finalen Stockholm Junior Price i august. Der møtes unge vannforskere fra hele verden til konkurranse om sine prosjekt.

På delt andre plass og med premie på 5000 kroner, kom to lag fra Ski ungdomsskole. Det var Per Tobias Gjestad Gustavsson og Jens Wilhelm Ariansen som forsket på surhetsgraden i Vierntjernet, og Hanne Amalie Semb og Silje Marie Mehren som hadde undersøkt og sammenlignet to ulike myrtyper representert ved Skisengmåsan og Hebbekmyra.

Les mer om Norsk juniorvannpris

Verdens vanndag 22. mars: «Grunnvann – gjør det usynlige synlig». Se presentasjonene

Gjemt under bakken er grunnvann en usynlig, skjult skatt. I de mange deler av verden er dette  den eneste ferskvannsressursen. Grunnvann er usynlig, men betydningen av det er synlig overalt.

Nesten alt flytende ferskvann i verden er grunnvann, og er en viktig vannkilde for drikkevannsforsyning, sanitærsystemer, jordbruk, industri og økosystemer. Men grunnvann er ressurs under stort press. Økende befolkning, økt menneskelig aktivitet og klimaendringer utgjør en trussel for grunnvannet.

Dette er utfordringer som ble behandlet på konferansen  på Verdens vanndag 22. mars.

Se programmet

Se presentasjonene på Vannforeningens you-tube kanal

Nordisk Hydrologisk Konferanse 15.-18. august – ny abstractfrist 8. mai

NHC2022: «Hydrology and Water-related Ecosystems» som avholdes i Tallin har følgende temaer:

 • Knowledge gaps in the interactions between hydrology, ecosystems and global change
 • Hydrological and ecological modelling
 • Approaches for monitoring, assessment, protection and restoration for water and ecosystem services
 • Water and ecosystems for human well-being
 • Water policy and governance

Keynote speakers:

 • Tarmo Soomere (president of Estonian Academy of Sciences, Estonia)
 • Nathan D. Stansell (Northern Illinois University, USA)
 • Pertti Ala-aho (University of Oulu, Finland)
 • Brian Kronvang (Aarhus University, Denmark)
 • Håkan Tropp (OECD Water Governance Programme)

Frist for innsending av abstracts er 8. mai.

Påmeldingsfrist (early-bird) er 10. juni.

Les mer om konferansen her

Seminar «Soil and water conservation under changing climate in Northern or high altitude conditions» 4. – 6. mai

Seminaret 4.-5. mai finner sted i Vitenparken på Ås. 6. mai vil det avholdes en ekskursjon.

Seminaret omhandler følgende tema:

Viktige datoer:

 • Abstract submission: 31 January 2022
 • Decisions of oral /poster presentation: 15 February 2022
 • Early registration: 20 March 2022
 • Final Registration: 19 April 2022

Arrangører: IUSS (International Union of Soil Science), Norwegian Society of Soil Science (Norsk Jordforening), ESSC (European Society for Soil Conservation), NJF (Nordic Association for Agricultural Science), Norwegian extension Service (NLR), NIBIO and NMBU.

Les mer her

Desember-nytt fra Hydrologirådet

Les mer om et forskningsprogrammet ClimDesign som forbedrer verktøy for flomberegninger og om Elhadi Abdalla som arbeider med doktorgrad innen urbanhydrologi i desemberutgaven av nyhetsbrevet.

Les nyhetsbrevet her

Viten om vann 2022

Kjenner du noen som har presentert kunnskap om vann på en god populærvitenskapelig måte? Nominer til Hydrologirådets pris innen 20. februar.

Viten om vann er Hydrologirådets pris for god sin lettfattelige formidling av vannkunnskap har økt interessen for bruk og vern av vann.

Prisen skal øke norsk allmennhets interesse for bruk og vern av vann ved å stimulere til lettfattelig formidling av vannkunnskap.

Prisen, som består av et kunstverk og et diplom, tildeles for virksomhet innen temaene hydrologi (bredt definert) og vannforvaltning. Det skal legges vekt på høy faglig kvalitet og godt norsk språk. Som kvalifiserende virksomhet regnes forfatterskap (bøker, avis- og tidsskriftartikler), åpne foredrag, TV- og radioprogrammer, Internett-presentasjoner, videoproduksjoner og utstillinger.

Den kan tildeles både for ett fremragende produkt, eller også for formidlingsvirksomhet av høy kvalitet over lengre tid.

Frist for nominering: 20. februar 2022. Send inn nominasjonsskjema til nhr@nve.no

Se invitasjonen.

Les mer om prisen her.

Presentasjoner fra konferansen «Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes» 14.-16. september

Den sjette internasjonale konferansen «Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes» gikk av stabelen 14.–16. september 2021, både gjennom fysisk oppmøte på Lillehammer og digitalt.

Se presentasjoner

Se program og abstracts

Hovedsesjonene er:

Sesjon 1 Terrestrial ecology with links to climate and the hydrological cycle
Keynotes: Rosie Fischer, NCAR; Gunnar Myhre, CICERO/MET

Sesjon 2 Modelling soil water dynamics: from observations to prediction
Keynotes: Attila Nemes, NIBIO og Terje Berntsen, UiO

Sesjon 3 Improved knowledge-base for decision-making
Keynote: Christel Prudhomme, ECMWF

Sesjon 4 Integrating observations into earth system modelling, including non-conventional observations
Keynotes: Istem Fer, FMI og Gabriëlle De Lannoy, KU Leuven

Les mer her.

 

Photo: Open-top chambers warm up some of the alpine vegetation plots in Låvisdalen, Vestland, 2019 (photo credit: Eva Lieungh)

23. Northern Research Basins Symposium «Northern Hydrology in Transition» utsatt til 2022

Arrangementet vil bli avholdt i Nord-Sverige i august 2022. Temaet blir «Northern Hydrology in Transition».

Arrangør er Northern Research Basins Working Group.

Her er mer informasjon om arbeidsgruppen:

The overall objective of the NRB Working Group is to encourage research in hydrological basins in cold regions where snow, ice and frozen ground have a dominant role in the
hydrological cycle. The 
Over the years, the objectives of the NRB Working Group have evolved to include the following:

  • Gain a better understanding of hydrological processes, particularly those in which snow, ice, and frozen ground have a major influence on the hydrological regime, and to determine the relative importance of each component of the water balance.
  • Provide data for the development and testing of transposable models which may be applied to regional, national, and international water and land resource programmes.
  • Relate hydrological processes to the chemical and biological evolution of northern basins.
  • Assess and predict the effect of human activities on the hydrological regime in northern environments.
  • Encourage the exchange of personnel (technicians, scientists, research officers, students, and others) among participating countries.
  • Provide information for the improvement and standardisation of measurement techniques and network design in northern regions.
  • Encourage exchange of information on a regular basis, and
  • Set up task forces to promote research initiatives on topics of special interest to northern research basins.

 

Mer om workshopèn og symposiet vil komme her.

Professor Oddbjørn Bruland, NTNU –  Institutt for Vatn og Miljøteknikk, er norsk representant i NRB.

 

Les mer her:

Nytt fra Hydrologirådet

Interessert i de nye standardnormalene for klima? Eller vil du lære mer om fordampning? Les mer i september-utgaven av nyhetsbrevet.

Nordisk hydrologisk forening (NHF) ble 50 år i 2020

Nordisk hydrologisk forening (NHF)  ble 50 år i 2020. For å feire dette, inviteres det til å sende inn forskningsreview og kommentarartikler som vil bli publisert i et spesialnummer. Artiklene skal være relevant for hydrologi og vannressurser i nordiske og baltiske land og gi nye bidrag til hydrologisk forskning og vannforvaltning. Flere detaljer finnes her: https://iwaponline.com/hr/pages/si_nh_50

Special Issue-Call for papers: http://nhf-hydrology.squarespace.com/hydrology-research-special-iss/