Konferansen «Sustainability in Hydropower 2023 – Ecological mitigation, best practises and governance», Trondheim 13.-15. juni 2023

NTNU er medarrangør og konferansen finner sted i Trondheim.

Conference aims
 • Discuss and promote best practise cases of ecological designed hydropower
 • Identify sustainability challenges and good governance
 • Networking regarding hydropower and the nature crisis
Topics
 • Essentials for planning successful improvement of environmental values while securing the benefits of hydropower production.
 • Emerging best practise within ecological mitigation measures and best available technologies.
 • Governance with regard to sustainability, resilience, biodiversity and climate change, both in Europe and developing countries.

Les mer her

FN: Groundwater Summit 2022 – 7. -8. desember – bli med

FNs UN Water arrangerer møte om grunnvann 7. – 8. desember.

Delta digitalt og gratis og register deg her.»

Om møtet:

«Groundwater is invisible, and yet its impact is visible everywhere. It is a hidden treasure that enriches our lives. Groundwater may be out of sight, but it must not be out of mind.

The UN-Water Summit on Groundwater 2022 aims to bring attention to groundwater at the highest international level. The Summit will use the UN World Water Development Report 2022 as a baseline and the SDG 6 Global Acceleration Framework as a guideline to define actions towards more responsible and sustainable use and protection of this vital natural resource.

The UN-Water Summit on Groundwater will take place on 7 and 8 December 2022 at UNESCO Headquarters in Paris, France, and is planned as a hybrid meeting with the most possible on-side presence.»

 

Se flyer

Les mer her

 

Seminar «Kraftverkshydrologi og miljøforhold» 22. – 23. november 2022 i Drammen

Seminaret har fokus på alle aspekter ved vassdragsdrift, og vil samle faggrupper som arbeider med relevante temaer for å sikre en helhetlig forvaltning av våre vassdrag. Vi vil dra nytte av erfaringer fra de store miljøene rundt produksjonsplanlegging, vassdragsmiljø, hydrologi og hydraulikk. Vi vil gjennomgå forskningsresultater, nye metoder, verktøy og forvaltningspraksis samt ulike tiltak som er implementert.

Seminaret arrangeres av Energi Norge og Norsk hydrologiråd.

Hva får du kunnskap om?
 • Hvordan godt tverrfaglig samarbeid har redusert faren for ‘dykkersyke’ hos fisk 
 • Hafslund Eco satte i drift Tolga kraftverk i fjor. Her er det iverksatt spennende miljøtiltak 
 • Vi kikker inn i glasskula og ser blant annet på hvordan nedbøren blir i fremtiden 
 • Samfunnets nytte av reguleringskapasiteten i magasiner 
Hvem er det for?
Forvaltningen på alle nivåer, rådgivere, kraftbransje og forskningsmiljøer.

Nitesh Godara gratuleres med pris for beste studentartikkel på NHC 2022!

Nitesh Godara mottok pris for beste studentartikkel på Nordisk hydrologisk konferanse i Tallin i august 2022. Tema for artikkelen var «Flash flood modelling in small catchments using a hydrodynamic rainfall-runoff model (HDRRM)”.

Nitesh er dr. gradsstudent ved institutt for bygg og miljøteknikk ved NTNU.

Hydrologirådet gratulerer!

 

Hydrologisk ordliste

Lurer du på innholdet i hydrologiske begreper, får du en god hjelp i Hydrologisk ordliste. Begrepene finnes på norsk og engelsk.

Den norske utgaven av «Glossary of hydrology», som bygger på en versjon laget av SMHI i Sverige, er nå tilgjengelig. Den norske utgaven er utarbeidet i hydrologisk avdeling i NVE.

I tillegg til at du kan få forklart begrepene, har du også mulighet til å foreslå nye selv.

Hydrologisk ordliste

 

Unge hydrologer i Lærdal

Unge hydrologer har i sommer gjennomført en studietur til Lærdal. De unge hydrologene ble guidet gjennom hovedelva og sideelver i nedbørfeltet til Lærdalselvi. Her stuper terrenget ned fra et platå på over 1200 meter over havet ned til elvesletta nederst i dalen. Lærdalselvi er kanskje mest kjent for laksefiske, men vannkraftproduksjonen og flommene er også av hydrologisk interesse. Da den siste store flommen traff i pinsa 1971 var flere av veistrekningene uframkommelige. I dette bratte terrenget er omkjøringsmulighetene få.

I historisk tid har Lærdal vært samlingspunktet mellom skipsfart fra Sognefjorden til Bergen og den gamle Bergenske kongevei over fjellet via Filefjell til Oslo. En tur ned deler av Kongevegen, Vindhellavegen, ga et inntrykk av 1700-tallets veibygging.

Turen ble arrangert i samarbeid med prosjektet ClimDesign, et forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd og ledet av NVE.

Irene Brox Nilsen, Unge hydrologer

Sommer-nytt fra Hydrologirådet

Er du interessert i ny metode for flomberegninger og om hvilke ambisjoner internasjonale institusjoner har for å sikre vannressursene? Hvordan håndterer Bane Nor vann for at jernbanen skal være trygg? Les juni-utgaven av Nytt fra Hydrologirådet!

Nordisk Hydrologisk Konferanse 15.-18. august – studenter kan søke støtte

NHC2022: «Hydrology and Water-related Ecosystems» som avholdes i Tallin har følgende temaer:

 • Knowledge gaps in the interactions between hydrology, ecosystems and global change
 • Hydrological and ecological modelling
 • Approaches for monitoring, assessment, protection and restoration for water and ecosystem services
 • Water and ecosystems for human well-being
 • Water policy and governance

Keynote speakers:

 • Tarmo Soomere (president of Estonian Academy of Sciences, Estonia)
 • Nathan D. Stansell (Northern Illinois University, USA)
 • Pertti Ala-aho (University of Oulu, Finland)
 • Brian Kronvang (Aarhus University, Denmark)
 • Håkan Tropp (OECD Water Governance Programme)

Studenter har mulighet til å søke støtte i Norsk hydrologiråd, se her.

Les mer om konferansen her

Kristiansand International School vant Norsk juniorvannpris 2022

De fire 10. klassingene Satnam Singh Bhandal, Lucas Jørgensen, Morrigan Irwin og Rastus Blessing fra den internasjonale skolen i Kristiansand gikk helt til topps i konkurransen Norsk Juniorvannpris. Kåringen fant sted  under en konferanse i Forskningsparken, Oslo Science senter som markerte  Verdens vanndag 22. mars.

Prosjektet til vinnerlaget dreide seg om å lage et system for tidlig varsling av flom. Sponset og i samarbeid med selskapene Powafa og Intoto plasserte de sensorer som kan måle hvordan vanntrykket varierer i en bekk i Kvinesdal. Måleresultatene kunne de lese av trådløst på en server i Kristiansand ved bruk av Long Range Radio Signals (LORA). Resultatene ble behandlet med maskinlæringsalgoritmer for å predikere flom i elva Kvina. Lærer og koordinator Per Olav Verås kunne opplyse at utstyret er batteridrevet og kan lades av et solcellepanel.

Vinnerlaget fra Kristiansand fikk 20 000 kroner i premie fordelt på elevene og skolen. De går videre til den internasjonale finalen Stockholm Junior Price i august. Der møtes unge vannforskere fra hele verden til konkurranse om sine prosjekt.

På delt andre plass og med premie på 5000 kroner, kom to lag fra Ski ungdomsskole. Det var Per Tobias Gjestad Gustavsson og Jens Wilhelm Ariansen som forsket på surhetsgraden i Vierntjernet, og Hanne Amalie Semb og Silje Marie Mehren som hadde undersøkt og sammenlignet to ulike myrtyper representert ved Skisengmåsan og Hebbekmyra.

Les mer om Norsk juniorvannpris

Verdens vanndag 22. mars: «Grunnvann – gjør det usynlige synlig». Se presentasjonene

Gjemt under bakken er grunnvann en usynlig, skjult skatt. I de mange deler av verden er dette  den eneste ferskvannsressursen. Grunnvann er usynlig, men betydningen av det er synlig overalt.

Nesten alt flytende ferskvann i verden er grunnvann, og er en viktig vannkilde for drikkevannsforsyning, sanitærsystemer, jordbruk, industri og økosystemer. Men grunnvann er ressurs under stort press. Økende befolkning, økt menneskelig aktivitet og klimaendringer utgjør en trussel for grunnvannet.

Dette er utfordringer som ble behandlet på konferansen  på Verdens vanndag 22. mars.

Se programmet

Se presentasjonene på Vannforeningens you-tube kanal