Prisen «Viten om vann» til Flom- og jordskredvarslinga og Værvarslinga (Varsom.no)

Norsk hydrologiråds pris «Viten om vann» for god hydrologisk formidling gikk i 2024 til Flom-, jordskred og værvarslinga ved NVE og MET (varsom.no) for formidlingen av vær- og flomutviklingen under ekstremværet Hans i august 2023. Prisen ble delt ut under Verdens vanndag-konferansen i Forskningsparken 20. mars.

Juryens begrunnelse:
Ekstremværet «Hans» traff Sør-Norge i starten av august, i en periode der mange fortsatt var på ferie. Flom- og jordskredvarslinga og Værvarslinga så tidlig alvoret i prognosene i forkant. Varslene ble videreformidlet i god nok tid, så kommuner, infrastruktureiere og myndigheter ellers klarte å forberede seg så godt det var mulig til ekstremværet.

Både flom-, skred og værvarslere er synlige når det skjer kritiske ting. Informasjonen de gir er tydelig og på et nivå som er forståelig. De er også flinke til å understreke at dette er tema der det kan være stor usikkerhet. Det er i slike sammenhenger hydrologi blir formidla til “folk flest” og da er det spesielt bra at det ble gjort på en god måte.

Under hendelsen var representanter for NVE og MET synlige i media, både i TV- og radiointervjuer, og med oppdateringer på Varsom.no med utfyllende info utover selve flom- og jordskredvarslene (prognosert vannstand i innsjøene, registrerte skredhendelser). Formidlingen var stødig og klar, men også formidlet med faglig tyngde og autoritet.

«Hans» ble for spesielt flomvarslingen en langvarig hendelse. De skal ha honnør for at de klarte å holde samme gode kvalitet på formidlingen hele tiden mens interessen var oppe i media, og mens det fortsatt var behov for god informasjon til instanser som kommunene og fylkesberedskapsrådene.

Juryen gratulerer prisvinneren av «Viten om Vann» 2024, «Flom-, jordskred og værvarslinga (varsom.no), med prisen!

Juryen til prisen” Viten om Vann” 2024 har bestått av Knut Alfredsen (Hydrologirådet og NTNU), Mari Susanne Solerød (NIVA) og Knut Fjerdingstad (Statkraft).