Konferanse 20. mars: Verdens vanndag 2024 – Vannets betydning for fred og konflikt

På konferansen 20. mars får du høre foredraget «Kampen om vannet og geopolitikkens irrganger» av Terje Tvedt, professoren som har laget flere prisbelønte TV-filmer om verdenshistorie og har fått Fritt Ords Pris og Forskningsrådets formidlingspris. Du vil videre få innsikt i hvordan konflikter og utfordringer kan oppstå når land deler vannressurser, med eksempler fra Russland og Ukraina, Egypt, Myanmar og Kenya. Vi vil også få høre om utfordringer her til lands, som den grenseløse pukkellaksen, vannkraftssamarbeid på grensa til Russland og om vannberedskapen i Norge.

Verdens vanndag-konferansen «Water for peace» er den offisielle nasjonale markeringen av FNs «World Water Day». Arrangementet dedikert til FNs verdensdag for vann setter fokus på vannets betydning for fred og samarbeid, og oppfordrer til handling for å sikre rettferdig tilgang.

Vann er avgjørende for fred og kan utløse eller løse konflikter. Som en menneskerettighet, er tilgang til rent drikkevann essensielt. Globalt står vi overfor utfordringer med vannkvalitet og -tilgjengelighet, som påvirker sosial og internasjonal stabilitet. Ujevn fordeling av vann og dårlig vannstyring kan føre til sosial uro og konflikter.

Vannets rolle i konflikter:

  • Vannmangel og forurensning kan forverre eksisterende spenninger.
  • Vann kan brukes som våpen i konflikter, og angrep på vanninfrastruktur bryter med internasjonal humanitær lov.

Vann kan være et kraftfullt verktøy for å fremme fred og bærekraftig utvikling. Samarbeid om vannressurser er nøkkelen til å oppnå FNs bærekraftsmål og fremme global stabilitet. Det er avgjørende med internasjonalt og grenseoverskridende samarbeid for å forvalte vannressurser på en rettferdig og bærekraftig måte.

 

Konferansen finner sted i Forskningsparken på Blindern, Oslo og kan også følges via streaming.

Arrangører er Norsk hydrologiråd, Norsk vannforening, Den norske UNESCO-kommisjonen og TEKNA Forum for teknologi og utviklingssamarbeid.

Les mer og meld deg på her.