Nominer til prisen «Viten om vann» 2024 – frist 1. mars

Nominer din kandidat til Norsk hydrologiråds formidlingspris!

Norsk hydrologiråds pris for god hydrologisk formidling skal øke allmennhetens oppmerksomhet, interesse og kunnskap om bruk og vern av vann. Prisen kan tildeles både ett godt produkt, eller for formidlingsvirksomhet av høy kvalitet. Kanskje kjenner du en som har bidratt til å øke interessen og kunnskap om faget vårt?

Fristen for nominasjoner er 1. mars 2024.

Prisen deles ut i forbindelse med Verdens vanndag-konferansen 20. mars.

Juryen for prisen består av Kristian Løksa-kommunikasjonsdirektør NVE,  Knut Fjerdingstad-pressekontakt Statkraft og Ole Einar Tveito-leder Norsk hydrologiråd.

 

Se invitasjonen

Les statuttene

Bruk nominasjonsskjemaet