Hydrologirådet er åpent for alle norske institusjoner, organisasjoner, myndigheter og foretak med arbeidsoppgaver innen hydrologi. Medlemskapet gir rett til å delta på årsmøtet og derved påvirke NHRs arbeid og profil. Det gir dessuten rabatter ved deltakelse på fagmøtene. Medlemskap kan tegnes ved henvendelse til NHRs sekretariat, e-post:nhr@nve.no

MEDLEMSAVGIFTER:

Medlemsavgiftene er kr 2 500,- pr. år.