IHP er UNESCOs mellomstatlige forskningsprogram som samarbeider rundt vannressurser, og ble etablert i 1975. Målet er å hjelpe UNESCOs mer enn 190 medlemsstater til å styre og utvikle sine vannressurser bedre. Dette gjøres ved å etablere strategier for bærekraftig vannbruk og å gjennomføre prosjekter i samarbeid med medlemslandene.

IHP er FN-systemets eneste program for å fremme forskning om det hydrologiske kretsløp. Alle medlemsland har sin nasjonale IHP-komité. I Norge utgjør styret i Norsk hydrologiråd den nasjonale IHP-komitéen.   Les mer om IHP her.