Norsk hydrologiråd har 33 medlemsinstitusjoner, med representanter og vararepresentanter valgt for perioden 2023-2025:

INSTITUSJON REPRESENTANT VARAREPRESENTANT
Asplan Viak Jon Bergersen Ziegler Sølvi Amdam
Bane Nor Ingeborg Kleivane Krøgli
COWI   Gunnar Berg Erik Møllmann
Eviny Fornybar AS
(tidligere BKK)
Louise Andersen Aldo Dyrvik 
Hafslund Eco Hans-Christian Udnæs Turid-Anne Drageset
Hydro Energi AS Hanna Svennevik Ulrik Seip 
Høgskulen på Vestlandet Thorben Dunse Thomas Scheiber
International Centre for Hydropower Tom Solberg Carole Rosenlund
Lillehammer kommune    
Lyse Produksjon AS Thorbjørn Ims Østby  Camilla Holmebakken
Øvrebekk 
Meteorologisk institutt Karianne Ødemark Helene Birkelund Erlandsen
Multiconsult Kjartan Orvedal Ingunn Weltzien
NIBIO Jens Kværner Bjørn Kløve
NORCE Norwegian Research Center Åge Molværsmyr
Ulrich Pulg
Norconsult John Olav Asshaug Stranden James Lancaster
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Nils-Otto Kitterød
Ståle Haaland
Norges geologiske undersøkelse Pål Gundersen
Norges vassdrags- og energidirektorat Elise Trondsen Hege Hisdal
Norsk institutt for vannforskning Ashenafi Seifu Gragne Stefano Basso
Norsk Polarinstitutt Jack Kohler Jean-Charles Gallet
Norsk teknisk naturvitenskapelige universitet
Institutt for vann- og miljøteknikk
Knut Alfredsen Tone Muthanna
Oslo vann- og avløpsetat Bjørg Einan
Powel AS Beate Sæther Linnea Gimbergson
Skagerak Kraft AS
Beathe Furenes
Lars Ole Thunold
Skred AS Petter Reinemo Ingvild Brekke 
Statens vegvesen Gaute Øyehaug Elena Fitje
Statkraft SF
Asgeir Petersen-Øverleir Hanna Svennevik
SWECO Kjetil Sandsbråten Jan-Petter Magnell
UiB Global Tore Sætersdal
Universitetet i Bergen – Geofysisk Institutt Asgeir Sorteberg
Joachim Reuder
Universitetet i Oslo – Institutt for geofag Lena M. Tallaksen Thomas Vikhamar Schuler
Universitetet i Sørøst-Norge Johanna Kristina Anjar Live Semb Vestgarden
Xylem Rune Fjellheim