Norsk hydrologiråd har 27 medlemsinstitusjoner, med representanter og vararepresentanter valgt for perioden 2023-2025:

INSTITUSJON REPRESENTANT VARAREPRESENTANT
Bane Nor Ingeborg Kleivane Krøgli
COWI   Gunnar Berg Erik Møllmann
Eviny Fornybar AS
(tidligere BKK)
Louise Andersen Aldo Dyrvik 
Hafslund Eco Hans-Christian Udnæs Turid-Anne Drageset
Høgskulen på Vestlandet Thorben Dunse Thomas Scheiber
International Centre for Hydropower Tom Solberg Carole Rosenlund
Lyse Produksjon AS Thorbjørn Ims Østby  Camilla Holmebakken
Øvrebekk 
Meteorologisk institutt Anita Verpe Dyrrdal Ole Einar Tveito
NIBIO Jens Kværner Bjørn Kløve
NORCE Norwegian Research Center Åge Molværsmyr
Ulrich Pulg
Norconsult John Olav Asshaug Stranden James Lancaster
Norges geologiske undersøkelse Pål Gundersen
Norges vassdrags- og energidirektorat Elise Trondsen Hege Hisdal
Norsk institutt for vannforskning Ashenafi Seifu Gragne Stefano Basso
Norsk Polarinstitutt Jack Kohler Jean-Charles Gallet
Norsk teknisk naturvitenskapelige universitet
Institutt for vann- og miljøteknikk
Knut Alfredsen Tone Muthanna
Oslo vann- og avløpsetat Bjørg Einan Torill Engen Skaugen
Powel AS Beate Sæther Linnea Gimbergson
Skagerak Kraft AS
Beathe Furenes
Lars Ole Thunold
Statkraft SF
Asgeir Petersen-Øverleir Hanna Svennevik
SWECO Kjetil Sandsbråten Jan-Petter Magnell
UiB Global Tore Sætersdal
Universitetet i Bergen – Geofysisk Institutt Asgeir Sorteberg
Joachim Reuder
Universitetet for miljø- og biovitenskap – Institutt for plante- og miljøvitenskap Nils-Otto Kitterød Ståle Haaland
Universitetet i Oslo – Institutt for geofag Lena M. Tallaksen Thomas Vikhamar Schuler
Universitetet i Sørøst-Norge Johanna Kristina Anjar Live Semb Vestgarden
Xylem Rune Fjellheim