Norsk juniorvannpris til Kasun Siriwardane fra British International School of Stavanger

Juniorvannprisen gikk til Kasun Siriwardane fra British International School of Stavanger. Han vant med prosjektet The Efficacy of Natural Antimicrobial Compounds in Antifouling and Combatting Fungi and Algea.

Kasun imponerte juryen med god vitenskapelig tilnærming til et tidsaktuelt tema. Oppgaven var godt planlagt, kreativt løst og kan bidra til å forbedre vannmiljøet. Kasun går videre til den internasjonale finalen i Stockholm, i august.

Juryens begrunnelse:
«Totalt var det i år 11 bidrag. Alle bidrag er vurdert ut i fra kriteriene; kreativitet, vitenskapelig framgangsmåte, fagkunnskap og presentasjon (både rapport og presentasjon i finalen).  De tre finalistene skilte seg ut med sitt høye nivå og kreative oppgaver.

Det ble veldig jevnt i gårsdagens finale og juryen hadde ingen enkel oppgave. Alle finalistene gav flotte presentasjoner av sine prosjekter, og svarte veldig godt for seg i etterfølgende spørrerunde.

Vinnerprosjektet er kreativt, tidsaktuelt og er viktig for vannmiljø. Det demonstrerer god forståelse for temaet, solid gjennomføring, godt planlagte forsøk, og god vitenskapelig tilnærming. Både skriftlig og muntlig presentasjon var svært strukturert og hadde høy vitenskapelig kvalitet. Forskningen vil kunne føre til forbedringer i vannmiljøet, med ringvirkninger utover vannbransjen. Resultatene tyder på at nye miljøvennlige metoder kan redusere bruk av toksiske produkter.

Vinneren har demonstrert imponerende innsats og fagkunnskap.»

Vi gratulerer Kasun Siriwardane fra British International School of Stavanger.

På en knepen andreplass kom Asker Videregående skole og på tredjeplass kom Kristiansand International School.