Internasjonal pris til Lena M. Tallaksen, UiO

Professor i hydrologi Lena Merete Tallaksen ved Universitetet i Oslo, Institutt for geofag, er tildelt Dooge-medaljen og International Hydrology Prize 2024 av International Association of Hydrological Sciences. Vi gratulerer!

Prisen – IAHS-UNESCO-WMO International Hydrology Prize – deles ut årlig av International Association of Hydrological Sciences (IAHS), UNESCO og World Meteorological Organization (WMO). Prisen er delt og går til to personer som har gitt enestående bidrag til hydrologisk vitenskap.

Dooge-medaljen gis til Lena M. Tallaksen for anerkjennelsen av hennes fremragende og viktige bidrag til å ta den hydrologiske forståelsen av ekstreme værhendelser til nye fronter for å forbedre våre samfunn, melder IAHS på sine nettsider. Tallaksen blir den første norske prismottaker av ‘International Hydrology Prize’, en pris som har blitt tildelt vitenskapsfolk innen hydrologi årlig siden 1981.

Mer om prisen her: https://iahs.info/News/news/, og her: https://www.mn.uio.no/geo/om/aktuelt/aktuelle-saker/2024/internasjonal-hydrologi-pris-til-lena-tallaksen-uio.html

 

Lena ble forøvrig valgt inn i styret til Norsk hydrologiråd på årsmøtet 25. april .