Elise Trondsen er ny leder i Hydrologirådet

Elise er utdannet hydrolog fra UiO. Hun er seksjonssjef på hydrologisk avdeling i NVE, og har jobbet med feltmålinger, overvann og flomberegninger.

Styret som ble valgt på årsmøtet fram til årsmøtet i april 2025 ser slik ut:

Leder: Elise Trondsen, NVE

Nestleder: Knut Alfredsen, NTNU

Styremedlemmer:
Ingeborg Kleivane Krøgli, Bane NOR
Asgeir Petersen-Øverleir, Statkraft
Jon Olav Aashaug Stranden, Norconsult
Helene Birkeland Erlandsen, MET
Lena M. Tallaksen, UiO