Presentasjoner fra «5th Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes»

Konferansen ble avholdt på Lillehammer 17.-19. september 2019. Presentasjonene fra konferansen kan du se her.

Presentasjoner

Program og abstracts

Les mer om konferansen her

 

Bedre verktøy for vær- og flomprognoser

I siste utgave av «Nytt fra Hydrologirådet» kan du bl.a. lese om RadPro-prosjektet og en dr. gradsstudent som arbeider med flom og klimaendringer.

Les mer her.

Presentasjoner «Vassdrag versus overvann: ulike perspektiver fra hydrologen og VA-ingeniøren»

Seminaret fant sted 15. oktober på NVE, Oslo.

Overvannshåndtering skaper utfordringer for byer og tettbebyggelse. Tre-trinnsstrategien med fordrøyning, forsinking av vannet og trygge flomveier der vannet føres til vassdragene er svaret fra fagmiljøet. Er forvaltningen og hensynet til vassdragene godt nok ivaretatt i tre-trinnsstrategien? Når og hvor må renseprosesser iverksettes? Hvordan skal vi bestemme hvor mye vann som skal holdes i de to første trinn og hvor mye vann som skal gå i trygge flomveier og vassdragene? Hvor vil det være behov for sikring av bebyggelse?

Seminaret belyste disse problemstillingene sett fra ulike perspektiver. Det ble også presentert ulike prosjekter om overvann, NVEs arbeid knyttet det nye ansvar etaten har fått og de nye anbefalingene om klimapåslag på ekstremnedbør fra Norsk klimaservicesenter. Seminaret ble arrangeret av Norsk vannforening og Norsk hydrologiråd.

Se presentasjonene her

Se programmet her

Studenter kan søke støtte til faglig utvikling

Norsk hydrologiråd stimulerer til rekruttering til vannfag. Det gis støtte til studenter som vil delta på konferanser, i tverrfaglige prosjekter og nettverk, som ønsker studieopphold ved andre læresteder og/eller som skal publisere sin masteroppgave. Det gis støtte på opptil 20 000 kr.

Les mer her.

Se plakat om støtteordningene.

 

Presentasjoner «Klimaendringer og vannkvalitet- hva kan vi forvente oss?»

Fagmøtet, som ble arrangert av Norsk hydrologiråd i samarbeid med NMBU og NIBIO, gikk av stabelen  mandag 6. mai på Ås.

Du kan nå laste ned presentasjonene.

Se programmet her.

Verdens vanndag 2019: Vann og hygiene

Det tradisjonelle seminaret blir arrangert 22. mars på CIENS, Oslo.

Temaet i 2019 er «Leaving No One Behind: Hvordan sikre at «vann og hygiene til alle» blir virkelighet også for marginaliserte grupper».

Temaet handler om FNs bærekraftsmål 6  som har til formål å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. Gjennom prinsippet «leave no one behind» ønsker FN å sikre at marginaliserte personer, grupper, regioner eller land ikke faller gjennom bærekraftsmålenes nettverk.

Pris deltakelse (inkl. lunsj): 500 kr.
Pris deltakelse pensjonister (inkl. lunsj): 100 kr.
Studenter gratis – husk påmnelding.
Påmeldingsfrist: 20. mars.

Se programmet.

Påmelding.

Hvem vinner Norsk juniorvannpris for 2019?

Finalen finner sted 21. mars, og vinneren blir utropt av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein på Verdens vanndag 22. mars. Dette skjer på konferansen «Leaving No One Behind: Hvordan sikre at vann og hygiene til alle blir virkelighet også for marginaliserte grupper».

Finalistene i 2019 er:

  • Ski ungdomsskole med prosjektet Asgjerrudtjernet
  • Drammen videregående skole med prosjektet Hvor stor grad er Lierelva påvirket av mennesker?
  • Frakkagjerd ungdomsskole med prosjektet Storavatnet – potensiell reservevannskilde for Haugalandet

Les mer om Norsk Juniorvannpris

Se mer om Verdens vanndag 22. mars på CIENS

5th Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes

Den femte internasjonale konferansen «Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes» går av stabelen 17.-19. september 2019 på Lillehammer.

Hovedsesjonene blir:

Session 1: Water cycle extremes
Session 2: From modelling to decisions
Session 3: Learning from environmental data – from field observations to machine learning

Studenter kan søke støtte til deltakelse fra Norsk hydrologiråd. Finn søknadsskjema her.

Abstractfrist: 30. april.
Tilbakemelding abstracts: 15. mai.
Påmelding: 7. juli.

Se 1. announcement.

Northern Research Basin konferanse august 2019

18.-24. august 2019 avholdes 22nd Northern Research Basins Symposia/Workshop – Partners in Learning i Yellowknife, Canada.

Frist for å sende inn abstract er 4. mars.
Frist for påmelding er 15. april.

Litt om Northern Research Basins (NRB) fra årsmeldingen til Norsk hydrologiråd 2017:
Nasjonale komitéer under IHP dannet i 1975 arbeidsgruppa Northern Research Basins (NRB). NRBs rolle er å understøtte hydrologisk forskning i nordlige nedslagsfelt som er dominert av snø, is og frossen grunn. I dag deltar Canada, Danmark/Grønland, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA i NRB-samarbeidet. Det er avholdt 21 fagmøter siden 1975.

Norge har store interesser i de hydrologiske forholdene i nord-områdene, bl.a. gjennom vannkraften, og vi opplever stadig større utfordringer relatert til klimaets påvirkning på flom- og skredproblematikk. NRB ønsker i større grad å rette oppmerksomheten mot anvendt hydrologisk forskning og forskning relatert til aktiviteter i kaldklimaområder. NRB-møtene er en god arena for å møte de fremste forskerne på disse områdene og å etablere samarbeid. Det blir derfor oppfordret til å delta på NRB-møtene. Interesserte studenter har mulighet til å søke hydrologirådet om støtte til deltakelse på disse møtene, og PhD-kandidater blir spesielt oppfordret til å delta. Forrige møte var i Yakutsk i Russland august 2017 og Wolf Marchand fra Sweco representerte Norge der på en framragende måte. Mer informasjon om denne konferansen finnes på http://nrb2017.ru/. Her er Proceedings fra konferansen og her er Wolf sitt slide show som kanskje gjør dere også misunnelige. Neste møte blir i august 2020 og det blir helt sikkert både like spennende på alle måter.

Research Handbook on Freshwater Law and International Relations

Håndboka har akkurat kommet ut.

Omtale om boka:
The book is edited by Ms Mara Tignino, Senior Researcher, Faculty of Law, University of Geneva and Mr Christian Bréthaut, Chairholder of the UNESCO Chair in Hydropolitics, at the University of Geneva (SZ) and Director of the Education and Knowledge Component of the Geneva Water Hub.

This Research Handbook aims to establish the extent to which water law is being informed by other disciplines and, on the other hand, which contribution freshwater law delivers to various water-related fields. It critically examines the interactions and interplay between law and other domains of studies in the context of pivotal changes in water resources management and protection during the recent decades. To achieve its scope, the Handbook brings together expert advice from disciplines ranging from law and political science to geography and hydrogeology.

One of the chapters, prepared by Alfonso Rivera[1], Alice Aureli[2] and Aurélien Dumont[3], explores the role of hydrogeology in fresh water management and water law. The chapter discusses how the science of hydrogeology provides the foundation for developing management, policy and adequate governance practices for groundwater resources at national, transboundary and global level. It presents examples of UNESCO projects and, in particular, the lessons learnt within the framework of the UNESCO IHP initiative on Transboundary Aquifers (ISARM).

The insights of the book will be invaluable to law and political science researchers with an interest in freshwater law and international relations, as well as advanced students of environmental sciences and practitioners and decision makers in freshwater management and protection.

More details on the book can be found at

[1]     Chief Hydrogeologist, Geological Survey of Canada, member of the UNESCO ISARM Initiative
2     Chief, Section of Groundwater Systems and Water for Human Settlements, International Hydrological Programme, Division of Water Sciences, UNESCO
3     Project Officer, International Hydrological Programme, Division of Water Sciences, UNESCO
[1]     Chief Hydrogeologist, Geological Survey of Canada, member of the UNESCO ISARM Initiative
[2]     Chief, Section of Groundwater Systems and Water for Human Settlements, International Hydrological Programme, Division of Water Sciences, UNESCO
[3]     Project Officer, International Hydrological Programme, Division of Water Sciences, UNESCO