Nitesh Godara gratuleres med pris for beste studentartikkel på NHC 2022!

Nitesh Godara mottok pris for beste studentartikkel på Nordisk hydrologisk konferanse i Tallin i august 2022. Tema for artikkelen var «Flash flood modelling in small catchments using a hydrodynamic rainfall-runoff model (HDRRM)”.

Nitesh er dr. gradsstudent ved institutt for bygg og miljøteknikk ved NTNU.

Hydrologirådet gratulerer!