Seminar «Kraftverkshydrologi og miljøforhold» 22. – 23. november 2022 i Drammen

Seminaret har fokus på alle aspekter ved vassdragsdrift, og vil samle faggrupper som arbeider med relevante temaer for å sikre en helhetlig forvaltning av våre vassdrag. Vi vil dra nytte av erfaringer fra de store miljøene rundt produksjonsplanlegging, vassdragsmiljø, hydrologi og hydraulikk. Vi vil gjennomgå forskningsresultater, nye metoder, verktøy og forvaltningspraksis samt ulike tiltak som er implementert.

Seminaret arrangeres av Energi Norge og Norsk hydrologiråd.

Hva får du kunnskap om?
  • Hvordan godt tverrfaglig samarbeid har redusert faren for ‘dykkersyke’ hos fisk 
  • Hafslund Eco satte i drift Tolga kraftverk i fjor. Her er det iverksatt spennende miljøtiltak 
  • Vi kikker inn i glasskula og ser blant annet på hvordan nedbøren blir i fremtiden 
  • Samfunnets nytte av reguleringskapasiteten i magasiner 
Hvem er det for?
Forvaltningen på alle nivåer, rådgivere, kraftbransje og forskningsmiljøer.