Velkommen til fire nye medlemmer i Hydrologirådet

Xylem Analytics, Multiconsult, Skred AS og Asplan Viak har meldt seg inn i Hydrologirådet. Velkommen!!

Se medlemsinstitusjonene her.