Sommernytt fra Hydrologirådet

Les om hvordan grønn laserteknologi kan brukes til å bedre hydrauliske modeller og dermed gjøre analyser i vassdrag mer presise. Dette gjelder f.eks. ved simulering av flom, simulering av tiltak i vassdrag og for å belyse vassdragsmiljøet.

Erlend Øydvin arbeider med doktorgrad om nedbørsestimater basert på signaltap i mobiltelefonnettet.

Les mer i sommer-utgaven av Nytt fra Hydrologirådet her.