Høstnytt fra Hydrologirådet

Lurer du på hvordan tunnelstein kan utgjøre en trussel mot vannmiljøet, og hvordan  nitrat fra sigevann kan renses? Les mer i siste utgave av Nytt fra Hydrologirådet.