Norsk hydrologiråd skal bidra til en bedre forvaltning og en bærekraftig utvikling av landets vannressurser. Dette skal blant annet gjøres ved å bidra til å heve kunnskapsnivået innen hydrologi. NHR har utarbeidet en egen strategi for rekruttering.

Norsk hydrologiråd skal:

  • Bidra til å øke kunnskapen om og interessen for vannfag
  • Gi informasjon om studiemuligheter
  • Øke studentdeltakelse på fagmøter, studieturer, konferanser m.m.
  • Delta i kåring av Juniorvannprisen

Her kan du se:


Studentstøtte

Studenter under vannfaglig utdanning for en bachelor- og mastergrad ved undervisningsinstitusjoner i Norge kan søke om støtte. Studenter knyttet til NHRs medlemmer vil prioriteres ved behov.

Støtte kan gis til:

  • deltakelse på konferanser, seminarer og kurs
  • tverrfaglige vannrelaterte studentprosjekter/-aktiviteter
  • nasjonale og internasjonale nettverk
  • studiebesøk til nasjonale og internasjonale kompetansesenter/universitet

Ved tildeling vil det settes krav om en rapport innen 4 uker etter avsluttet prosjekt/arrangement som skal sendes styret i NHR.

Frister for innsending av søknad er: 15. februar og 15. september.

NHRs styre fastsetter de økonomiske rammene for studentstøtten gjennom sitt årlige budsjett. Maksbeløpet som kan bevilges er kr 10 000,-.

Retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte til studenter.

Søknadsskjema for deltakelse på konferanser o.l.


Linker til nettsteder som omhandler rekruttering i Norge:

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
Nysgjerrigper
Forskerfabrikken
Naturfagsenteret
Nettstedet for fag- og forskningskonkurranser
Unge Forskere
Proscientia
Vitensentrene
Ungt entreprenørskap
Utdanning.no
Velg riktig