Norsk hydrologiråd skal bidra til en bedre forvaltning og en bærekraftig utvikling av landets vannressurser. Dette skal blant annet gjøres ved å bidra til å heve kunnskapsnivået innen hydrologi.

Norsk hydrologiråd har utarbeidet en egen strategi for rekruttering. NHR skal jobbe for å øke kunnskapen om og interessen for vannfag.

Norsk hydrologiråd skal:

Gi informasjon om studiemuligheter

Utdanningsmuligheter i Norge

Øke studentdeltakelse på fagmøter, studieturer, konferanser m.m.

Kurs- og seminararrangører

 Konferanser i regi av NHR

Søknadsskjema for deltakelse på konferanser o.l.

Delta i kåring av Juniorvannprisen

 

Linker til nettsteder som omhandler rekruttering i Norge:

Renatesenteret

Nysgjerrigper

Forskerfabrikken

Naturfagsenteret

Nettstedet for fag- og forskningskonkurranser

Unge Forskere

Proscientia

Foreningen norske vitensentre

Skolenettet

Ungt entreprenørskap

Kunnskapsdepartementet

Portal for utdanning, karriere og læring (Kunnskapsdepartementet)

Velg riktig utdanning (Renatesenteret)