Hydrologi i Norge i et endret klima
Wai Kwok Wong – NVE

Kjemisk vannkvalitet – hva kan vi forvente oss?
Heleen de Wit – NIVA

Får vi brunere vann i fremtiden?
Rolf Vogt – UiO

Uorganiske partikler – hva kan vi forvente oss?
Jannes Stolte – NIBIO

Grunnvann og klimaendringer i Norge
Helen French – NMBU

Innsjøsirkulasjon og termoklin vs klimapåvirkning
Nils Otto Kitterød – NMBU og Sverre Anmarkrud – NTNU

Akvatisk biota og klimaendringer – generelle utfordringer i Norge
Dag Hessen – UiO

Blågrønnbakterier og klimadrivere
Thomas Rohrlack – NMBU

Antropogen og animalsk forurensning – helsefare i et endret klima?
Adam Paruch – NIBIO og Fasil Eregno – UiN

Drikkevannsbehandling i et endret klima – en utfordring i Norge?
Bjørnar Eikebrokk – SINTEF