Gjeldende praksis og utviklingstrekk; nasjonalt og internasjonalt
Elise Trondsen, NVE

Bruk av LiDAR for modellering av geometri og hydraulikk
Knut Alfredsen, NTNU

Bli med å kartlegge byen! Erfaringer med crowdsourcing av overvannsdata i Oslo
Line Barkved, NIVA

Vannføringsmåling med mobiltelefon
Øivind Wien, NVE

Droner gir nye muligheter i hydrologi
Rune Storvold, NORUT

Hva måles for å vite om Mannen snart faller?
Gustav Pless, NVE

Sentinel-satellittene gir nye muligheter i hydrologi
Solveig Winsvold, NVE

Crowd-sourcing med regObs
Søren Nykjær Boje, NVE

Nye muligheter i modellering med moderne observasjoner, eksempel fra numerisk værvarsling
Jørn Kristiansen, MET

Utvikling av et trådløst sensor nettverk (WSN) for kryosfæriske observasjoner: Finse case study
John F. Burkhardt, UiO