Program for konferansen «Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes»

Den fjerde internasjonale konferansen «Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes» går av stabelen 12.-14. september 2017 på Lillehammer. Se program. Les mer om konferansen. Søk studentstøtte for deltakelse på skjema du finner her.

Nyvalgt styre til Hydrologirådet

Årsmøtet til Norsk hydrologiråd, som ble avholdt 24. april, valgte følgende styre for 2017-2018 (-19):   Leder: Hege Hisdal, NVE (til 2019) Nestleder: Kjetil Sandsbråten, SWECO (til 2018) Styremedlemmer: Live Semb Vestgarden, Høgskolen i Sørøst-Norge (til 2018) Knut Alfredsen, NTNU (til 2018) Erlend Moe, Glitre Energi (til 2019) Tharan Fergus, VAV-Oslo kommune (til 2019) Ole Einar […]

Presentasjoner Vannforskning 2017 – vannkvalitet

Åpning og velkommen Nikolai Friberg, NIVA & Åge Molversmyr, NHR Vannkvalitet i elver og bekker: trender, kunnskapsbehov og tiltakseffekter nasjonalt og internasjonalt Per Stålnacke, NIBIO Finansieringsmuligheter for vannrelatert forskning Per Backe-Hansen, NFR På jakt etter den ukjente vannkvalitet: pressfaktorer, tilstand og integrert vannressursforvaltning i Myanmar Nikolai Friberg, NIVA Modellering av hydrologiske prosesser med høy oppløsning […]

Priser til studenter

Det ble på fagmøtet «Vannforskning 2017: Vannkvalitet – er vi på riktig vei eller har vi behov for mer integrerte tilnærminger» 24. april på CIENS, Oslo delt ut to priser for beste postere. Vinnerne er: Michael B. Waak (Phd student, presentør) og Timothy M. LaPara, University of Minnesota og Cynthia Hallé, Norwegian University of Science and Technology […]

Presentasjoner Verdens vanndag

Avløpsrensing fra problemer til muligheter – Case Bekkelaget, v/ professor Lars Hem, Oslo VAV/NMBU Avløpsvann og -løsninger gjennom historien – fra Cloaca Maxima til mikroplast i havet, v/ historiker Martin Byrkjeland Sanitet, avloppsvattenshandtering och hållbarhet: Från avfallshantering til resurs v/ forsker Kim Andersson, Stockholm Environment Institute «Kvinner og menn, jenter og gutter»: erfaringer med beskyttelse og WASH […]