Hvem vinner Norsk juniorvannpris for 2019?

Finalen finner sted 21. mars, og vinneren blir utropt av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein på Verdens vanndag 22. mars. Dette skjer på konferansen «Leaving No One Behind: Hvordan sikre at vann og hygiene til alle blir virkelighet også for marginaliserte grupper». Finalistene i 2019 er: Ski ungdomsskole med prosjektet Asgjerrudtjernet Drammen videregående skole med prosjektet Hvor […]

5th Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes

September 17 – 19, 2019, Lillehammer, Norway We are experiencing climate change and need to understand how the hydrology and land surface processes response to weather and climate variability. To be better prepared and able to adapt to changes in the water cycle, models need to be an integrated part of decision processes. It is […]

NVE lyser ut 8 stillinger innen overvann

Totalt styrker nå NVE organisasjonen med åtte nye stillinger innen fagfeltet overvann. Tre stillinger er på hydrologisk avdeling og fem på skred- og vassdragsavdelingen. NVE skal bygge opp et fagmiljø med en bredde i fagkompetanse som speiler at overvannshåndtering er en tverrfaglig utfordring. Utviklingsarbeidet vil de første årene være organisert som et prosjekt. Tre stillinger innen […]

5th Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes

Den femte internasjonale konferansen «Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes» går av stabelen 17.-19. september 2019 på Lillehammer. Hovedsesjonene blir: Session 1: Water cycle extremes Session 2: From modelling to decisions Session 3: Learning from environmental data – from field observations to machine learning Studenter kan søke støtte til deltakelse fra Norsk hydrologiråd. Finn søknadsskjema her. Abstractfrist: […]

Verdens vanndag 2019: Vann og hygiene

Det tradisjonelle seminaret blir arrangert 22. mars på CIENS, Oslo. Temaet i 2019 er «Leaving No One Behind: Hvordan sikre at «vann og hygiene til alle» blir virkelighet også for marginaliserte grupper». Temaet handler om FNs bærekraftsmål 6  som har til formål å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. […]