Nytt fra Hydrologirådet med ny utgave

Kan vannkraft også bidra til å bedre miljøforholdene i vassdrag? Og hvordan kan bedre klimadata bidra til bedre beslutninger for utfordringer innen urbanhydrologi? Les mer i september-utgaven av nyhetsbrevet.

Vellykket Modelling-konferanse i september

65 personer fra ulike land deltok på den fjerde internasjonale konferansen «Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes» 12.-14. september 2017 på Lillehammer. Presentasjoner og postere viste utfordringer og muligheter for integrasjon mellom hydrologi og meteorologi for å bedre forståelse av klimaendringer og prosesser i naturen. Les mer om konferansen.

Nyvalgt styre til Hydrologirådet

Årsmøtet til Norsk hydrologiråd, som ble avholdt 24. april, valgte følgende styre for 2017-2018 (-19):   Leder: Hege Hisdal, NVE (til 2019) Nestleder: Kjetil Sandsbråten, SWECO (til 2018) Styremedlemmer: Live Semb Vestgarden, Høgskolen i Sørøst-Norge (til 2018) Knut Alfredsen, NTNU (til 2018) Erlend Moe, Glitre Energi (til 2019) Tharan Fergus, VAV-Oslo kommune (til 2019) Ole Einar […]

Presentasjoner Vannforskning 2017 – vannkvalitet

Åpning og velkommen Nikolai Friberg, NIVA & Åge Molversmyr, NHR Vannkvalitet i elver og bekker: trender, kunnskapsbehov og tiltakseffekter nasjonalt og internasjonalt Per Stålnacke, NIBIO Finansieringsmuligheter for vannrelatert forskning Per Backe-Hansen, NFR På jakt etter den ukjente vannkvalitet: pressfaktorer, tilstand og integrert vannressursforvaltning i Myanmar Nikolai Friberg, NIVA Modellering av hydrologiske prosesser med høy oppløsning […]

Priser til studenter

Det ble på fagmøtet «Vannforskning 2017: Vannkvalitet – er vi på riktig vei eller har vi behov for mer integrerte tilnærminger» 24. april på CIENS, Oslo delt ut to priser for beste postere. Vinnerne er: Michael B. Waak (Phd student, presentør) og Timothy M. LaPara, University of Minnesota og Cynthia Hallé, Norwegian University of Science and Technology […]