Fagmøte «Klimaendringer og vannkvalitet- hva kan vi forvente oss?» 6. mai på NMBU

Fagmøtet, som arrangeres av Norsk hydrologiråd i samarbeid med NMBU og NIBIO, går av stabelen  mandag 6. mai på Ås. Hva har klimaendringer å si for vannkvaliteten i norske vann og vassdrag? Hvilke utfordringer står vi overfor? Hva vet vi egentlig i dag? Vi har bedt ledende forskere om å belyse dette tema! Se programmet […]

Verdens vanndag 2019: Vann og hygiene

Det tradisjonelle seminaret blir arrangert 22. mars på CIENS, Oslo. Temaet i 2019 er «Leaving No One Behind: Hvordan sikre at «vann og hygiene til alle» blir virkelighet også for marginaliserte grupper». Temaet handler om FNs bærekraftsmål 6  som har til formål å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. […]

Hvem vinner Norsk juniorvannpris for 2019?

Finalen finner sted 21. mars, og vinneren blir utropt av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein på Verdens vanndag 22. mars. Dette skjer på konferansen «Leaving No One Behind: Hvordan sikre at vann og hygiene til alle blir virkelighet også for marginaliserte grupper». Finalistene i 2019 er: Ski ungdomsskole med prosjektet Asgjerrudtjernet Drammen videregående skole med prosjektet Hvor […]

5th Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes

September 17 – 19, 2019, Lillehammer, Norway We are experiencing climate change and need to understand how the hydrology and land surface processes response to weather and climate variability. To be better prepared and able to adapt to changes in the water cycle, models need to be an integrated part of decision processes. It is […]

5th Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes

Den femte internasjonale konferansen «Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes» går av stabelen 17.-19. september 2019 på Lillehammer. Hovedsesjonene blir: Session 1: Water cycle extremes Session 2: From modelling to decisions Session 3: Learning from environmental data – from field observations to machine learning Studenter kan søke støtte til deltakelse fra Norsk hydrologiråd. Finn søknadsskjema her. Abstractfrist: […]