Fagmøte: Ny teknologi for hydrologiske observasjoner

Torsdag 5. april avholdes fagmøtet som vil skissere nye muligheter for hydrologiske observasjoner i lys av den rivende teknologiske utviklingen. Fagmøtet finner sted i SWECOs lokaler på Lysaker. Påmeldingsfrist er 16. mars. Send en e-post til: ks@sweco.no Pris inkludert lunsj: kr 600,-. Studenter gratis. Send allikevel påmelding. Studenter kan søke reisestøtte til nhr@nve.no. Søknadsskjema ligger på www.hydrologiraadet.no […]

Verdens vanndag 2018: Seminar «Natur for vann» 22. mars

22. mars blir det på tradisjonelt vis arrangert et seminar på Forskningsparken, Blindern. Seminaret er den offisielle, nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag, som markeres 22. mars hvert år. Årets internasjonale tema er «Nature for Water». Temaer som vil bli belyst: Hva betyr naturen og naturens prosesser for forvaltning av vannressursene våre? Hvilken verdi har naturen for vannkvalitet […]

Nominer til prisen Viten om vann 2018

Hydrologirådet deler i mars 2018 ut prisen Viten om vann for 12. gang. Prisen deles ut til en person som har bidratt til populærvitenskapelig framstilling av vannkunnskap gjennom forfatterskap, foredrag, TV- eller radioprogrammer, internettpresentasjoner, videoproduksjoner eller utstillinger. Les om tidligere vinnere her. Send inn nominasjonsskjema innen 2. mars til nhr@nve.no.   Invitasjon 2018 Nominasjonsskjema Statutter

NHC 2018 – abstractfrist er 1. mars

Velkommen til den 30. nordiske hydrologiske konferansen som skal holdes 13.-18 august i Bergen. Hovedtemaet for konferansen er «Hydrologi og vannressursforvaltning i en verden i endring». Frist for innsending av abstrakt er 1. mars. Konferansen inkluderer: Muntlige presentasjoner fra fire hovedtalere: Marco Borga (Universitetet i Padova), Tor Haakon Bakken (SINTEF), Tone Merete Muthanna (NTNU) og Helen […]

Nytt fra Hydrologirådet med ny utgave

Byens nye gull – overvann! Hvordan er det mulig? Og hvordan kan bedre data om vannføring bidra til bedre vannforvaltning? Les mer i desember-utgaven av nyhetsbrevet.