Den 6. konferansen om «Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes. From Earth System Modelling to Catchment Scale» arrangeres i september 2021

Planlegging av den 6. konferansen «Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes. From Earth System Modelling to Catchment Scale» er i gang. Konferansen skal finne sted 14.-16. september 2021 på Lillehammer. Arrangører er Norsk hydrologiråd, i samarbeid med NVE, NTNU, UiO, UMB, NIBIO, Hafslund Eco. Programmet deles i 4 sesjoner: Session 1: Terrestrial ecology with […]

6th Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes – from Earth System Modelling to Catchment Scale 

September 14 – 16, 2021, Lillehammer, Norway Models allow gazing into a hypothetical future, let us experiment with future scenarios, and understand physical processes better. Many decisions rely on models being right – and for the right reason. Therefore, a better observational basis, improved understanding of processes and a better description of those processes are […]

IAHR international symposium om is, 23.–25. november på NTNU

Det 25. internasjonale symposiet om is avholdes på NTNU 23.-25. november 2020. Arrangementet er i regi av IAHR – International Association for Hydro-Environment Engineering and Research. Symposiet vil foregå virtuelt. Les mer her

Verdens vanndag 2020: konferanse «Vann og klimaendringer» – 24. november

Den internasjonale vanndagen i FN-regi,  var planlagt med en konferanse på CIENS i Oslo onsdag 25. mars, med temaet «Vann og klimaendringer». Dessverre måtte konferansen utsettes. Ny dato er 24. november. Det blir mulighet for oppmøte på CIENS og det gis også mulighet til å delta gjennom streaming. Klimaendringer påvirker vannets kretsløp, og endringer i […]

Program klart for «Kraftverkshydrologi og miljøforhold» 17. november 2020

NHR og Energi Norge fortsetter samarbeidet om seminaret «Kraftverkshydrologi og miljøforhold» med fokus på alle aspekter av vassdragsdrift. Seminaret vil avholdes digitalt. Flere spennende innlegg innenfor følgende sesjoner står på agendaen: Klimaendringer og påvirkning på flom og vannbalanse Flomberegning og -håndtering Hydrologiske og hydrauliske modeller Fremtidens værprognoser og produksjonsplanlegging Endring av konsesjonsvilkår og vanndirektiv – […]