NHC 2018 – abstractfrist er 1. mars

Velkommen til den 30. nordiske hydrologiske konferansen som skal holdes 13.-18 august i Bergen. Hovedtemaet for konferansen er «Hydrologi og vannressursforvaltning i en verden i endring». Frist for innsending av abstrakt er 1. mars. Konferansen inkluderer: Muntlige presentasjoner fra fire hovedtalere: Marco Borga (Universitetet i Padova), Tor Haakon Bakken (SINTEF), Tone Merete Muthanna (NTNU) og Helen […]

Ledig PhD-stilling innen nedbørfeltprosesser i små felt

Stillingen lyses ut fra NIBIO og er i fagfeltet hydrologi/kjemi. Søknadsfrist er 18. desember. Se utlysningen.

Verdens vanndag 2018: Natur for vann

22. mars blir det på tradisjonelt vis arrangert en konferanse på Forskningsparken, Blindern. Hold av 22. mars til en interessant konferanse! Program er under utarbeidelse. Les mer her.

Nytt fra Hydrologirådet med ny utgave

Kan vannkraft også bidra til å bedre miljøforholdene i vassdrag? Og hvordan kan bedre klimadata bidra til bedre beslutninger for utfordringer innen urbanhydrologi? Les mer i september-utgaven av nyhetsbrevet.

Vellykket Modelling-konferanse i september

65 personer fra ulike land deltok på den fjerde internasjonale konferansen «Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes» 12.-14. september 2017 på Lillehammer. Presentasjoner og postere viste utfordringer og muligheter for integrasjon mellom hydrologi og meteorologi for å bedre forståelse av klimaendringer og prosesser i naturen. Les mer om konferansen.