Fagmøtet «Urbanhydrologi» avholdes digitalt 29. april

Overvann og vann i by har vært et hett tema i vannmiljøet og i forvaltningen de siste årene, men hvordan står det til med den faghydrologiske bakgrunnen som skal til for å ta de riktige beslutninger i forvaltningen og samfunnet? Har vi nok kunnskap om ulike hydrologiske prosesser i små og urbane nedbørsfelt? Har vi nok og riktige måledata? Hvor står forskningen på urban hydrologi i Norge i dag? Hva trengs for å utvikle fagfeltet videre og hvordan kan forskningen kobles til forvaltningen? Seminaret vil belyse disse spørsmålene og gi et bilde av hvor vi står innen fagfeltet urbanhydrologi i Norge i dag. 

Vi ønsker å belyse følgende tema på møtet: 

Målemetoder og datainnsamling 

 • Hva slags data og hvilke parametere har vi behov for å måle i by? 
 • Måleteknologi og metoder – små vassdrag, halvfylte rør, infiltrasjon og jordfuktighet, fordampning, meteorologiske målinger 
 • Meteorologiske data – netatmo nettverket – hvilken merverdi gir dette? 
 • NVE sin nye veileder for målemetodikk 

Hydrologiske prosesser og modellering 

 • Maskinlæring 
 • Stokastiske modeller  
 • Store altomfattende modeller vs. tiltaksrettede modeller 
 • Varsling i by 
 • Modellering av vinterforhold 
 • Vannkvalitet i hydrologiske modeller 

Forskning for forvaltning og samfunnet 

 • Hvordan implementere hydrologisk forskning inn i forvaltningen? 
 • Hvordan møter forskningen forvaltningens og konsulentbransjens behov for enkle løsninger?
 • Utfallsrom – usikkerhet i modeller – hvordan kan forvaltningen leve med usikkerhet? 

Møtet blir digitalt og gratis.

Meld deg på til: nhr@nve.no innen 25. april.
Påloggingsinformasjon sendes ut nærmere seminaret.

Se invitasjonen