Hege Hisdal valgt inn i UNESCO-IHP Council

Norge, ved Hydrologirådets leder Hege Hisdal, er valgt inn i det det styrende organet for det internasjonale hydrologiske program for en fireårsperiode fra 2016. Valget ble gjort 16. november på UNESCOs generalkonferanse i Paris. IHP er det eneste mellomstatlige program i FN-systemet som vier seg til vannforskning, vannressursforvaltning, utdanning og kapasitetsbygging.

Les mer om utnevnelsen.

Se oppslag hos UNESCO-kommisjonen.

Les mer om UNESCO IHP.