NHC 2018 – abstractfrist er 16. mars

Velkommen til den 30. nordiske hydrologiske konferansen som skal holdes 13.-18 august i Bergen. Hovedtemaet for konferansen er «Hydrologi og vannressursforvaltning i en verden i endring». Frist for innsending av abstrakt er 16. mars.

Konferansen inkluderer:

 • Muntlige presentasjoner fra fire hovedtalere: Marco Borga (Universitetet i Padova), Tor Haakon Bakken (SINTEF), Tone Merete Muthanna (NTNU) og Helen Bonsor (British Geological Survey)
 • Vitenskapelig program av høy kvalitet basert på innsendte abstract fra vannforskere
 • Besøk til Bryggen guidet av eksperter på urbant grunnvann
 • Mottakelse i Håkonshallen
 • Konferansemiddag

Konferansen har følgende deltema:

 • Avanserte metoder i hydrometri og i hydrologisk modellering
 • Land-atmosfære-interaksjoner på høyere breddegrader og i kalde områder
 • Overflate- og grunnvann, og blågrønne løsninger i urbane områder
 • Hydrologi i små nedbørsfelt og styrtregnflom
 • Vannforbruk, miljøeffekter og øko-hydrologi
 • Vannkraft og klimaendringer: effekter og tilpasning
 • Klimatjenester – tette gapet mellom forskning og forvaltning