NHC 2018: abstract-bok er publisert

Abstract-boka til den 30. nordiske hydrologiske konferansen som skal avholdes 13.-15. august i Bergen, er publisert. Se boka her.

Hovedtemaet for konferansen er «Hydrologi og vannressursforvaltning i en verden i endring». Se oppdatert program her.

Konferansen har følgende deltema:

  • Avanserte metoder i hydrometri og i hydrologisk modellering
  • Land-atmosfære-interaksjoner på høyere breddegrader og i kalde områder
  • Overflate- og grunnvann, og blågrønne løsninger i urbane områder
  • Hydrologi i små nedbørsfelt og styrtregnflom
  • Vannforbruk, miljøeffekter og øko-hydrologi
  • Vannkraft og klimaendringer: effekter og tilpasning
  • Klimatjenester – tette gapet mellom forskning og forvaltning