Samordning av naturfarevarsler er tema i siste nummer av Nytt fra Hydrologirådet

Her kan du også lese om tørkeåret 2018 og de siste metodene for miljødesign av vassdrag.

Les nyhetsbrevet her.