Seminar 15. oktober: Vassdrag versus overvann: ulike perspektiver fra hydrologen og VA-ingeniøren

Seminaret finner sted 15. oktober kl. 09-16 på NVE, Oslo

Overvannshåndtering skaper utfordringer for byer og tettbebyggelse. Tre-trinnsstrategien med fordrøyning, forsinking av vannet og trygge flomveier der vannet føres til vassdragene er svaret fra fagmiljøet. Er forvaltningen og hensynet til vassdragene godt nok ivaretatt i tre-trinnsstrategien? Når og hvor må renseprosesser iverksettes? Hvordan skal vi bestemme hvor mye vann som skal holdes i de to første trinn og hvor mye vann som skal gå i trygge flomveier og vassdragene? Hvor vil det være behov for sikring av bebyggelse?

Seminaret vil belyse disse problemstillingene sett fra ulike perspektiver. Det vil også presentere ulike prosjekter om overvann, NVEs arbeid knyttet det nye ansvar etaten har fått og de nye anbefalingene om klimapåslag på ekstremnedbør fra Norsk klimaservicesenter. Seminaret arrangeres av Norsk vannforening og Norsk hydrologiråd.

Tentativt program:

08:45 – 09:00: Oppmøte

Urbanhydrologi: (Ordstyrer – Hege Hisdal)

09:00 – 09:15: VA-ingeniøren (Kim H Paus, Asplan Viak)

 • Introduksjon til dagens temaer med utgangspunkt i 5-trinnsstrategien
 • Når vi nå utvikler strategier for overvannet – hvilke behov har vassdragene og hvordan skal sikre disse gjennom krav til overvannshåndtering.
 • To kulturer samme vann (begrepsbruk, beregningsmetoder, tiltak vs. prosesser etc.).
 • Vann sett fra VA-ingeniørens perspektiv

09:15 – 09:35: Hydrologen (Thomas Skaugen, NVE)

 • Vann sett fra hydrologens perspektiv
 • Hva er et vassdrag og hvilke behov har det?
 • Informasjon om SURF

09:35 – 10:00: NVE tar grep om overvannet (Rune Brattli, NVE)

 • NVEs overvannsansvar
 • 8 stillinger på overvann blir nå besatt. Hva skal de gjøre?

10:00 – 10:30: Ekstremnedbør og differensierte klimapåslag (Anita Verpe Dyrdal, MET)

 • Hva har man funnet og hvordan skal det anvendes?

10:30 – 10:45: Pause

10:45 – 11:05: Nye vannveier (Isabel Seifert Dähen, NIVA)

 • Informasjon om New Water Ways

11:05 – 11:30: Klima 2050

 • Informasjon om Klima 2050

 11:30 – 12:30: Lunsj

Risiko, juss, økonomi og andre verdier: (Ordstyrer: Kim Haukeland Paus)

12:30 – 13:30: Spørreundersøkelse

13:30 – 14:00: By-vassdragene og deres behov (TBD kommune)

 • Hvordan påvirker urbaniseringen økologien i et vassdrag?
 • Hvordan skal vi vurdere maksimale overvannsmengder tilført vassdrag ved fortetting?

14:00 – 14:30: Hvem tør stoppe regnvannet? (Tharan Fergus, OVA)

 • Eierskap til kulverter – grunneier bør ta ansvar for risiko? Rettspraksis?
 • Risikoakseptnivåer og kostnader og samfunnsøkonomisk betraktning
 • Flytte investering fra trinn 2 til trinn 1 og 3 i tre-trinnsstrategien?

14:30 – 14:45: Pause

14:45 – 15:05: Hva koster det? (Julie Kvitsjøen Oslo kommune)

 • Prosjekt Scalgo/MIKE
 • Erfaringer fra Tåsen

15:05– 16:00: Resultater fra spørreundersøkelser, debatt/diskusjon knyttet til     innledende spørsmål


Pris
:
Medlemmer Vannforeningen og Norsk hydrologiråd kr 500,-
Øvrige deltakere kr 750,-

Meld deg på gjennom TEKNAs nettsider.