Seminar til heder for Sveinn Thorolfsson, NTNU

I anledning av at Sveinn Thorolfsson ved Institutt for vann og miljøteknikk, NTNU har fylt 70 år, hedres han med et seminar 30. oktober etter 40 års virke. Seminaret «VA-tekniske utfordringer de siste 40 årene» går av stabelen på Vassbygget, NTNU. Les programmet.

Sveinn har veiledet et utall studenter opp gjennom årene. Bildet viser tre av Sveinns tidligere studenter: Ragnhild Nordmelan, Dordi Skjevling og Arve Grinden.

Norsk hydrologirådet takker for et godt samarbeid gjennom mange år og vil framheve Sveinns utrettelige og entusiastiske initiativ for Vann-Norge.

Thorolfsson