Seminaret «Kraftverkshydrologi og miljøforhold» arrangeres 20.-21. november

Temaer som blir presentert er:

  • Klimaendringer og påvirkning på flom og vannbalanse
  • Flomberegning og håndtering
  • Hydrologiske og hydrauliske modeller
  • Fremtidens værprognoser og produksjonsplanlegging
  • Endring av konsesjonsvilkår og vanndirektiv – forvaltningspraksis og case fra bransjen
  • Miljøforhold

Seminaret avholdes på Gardermoen, i et samarbeid mellom EnergiNorge og Norsk hydrologiråd.

Påmeldingsfrist: 20. oktober.

Se program og les mer her.