Seminaret «Kraftverkshydrologi og miljøforhold» ble avholdt 20.-21. november

Temaer som ble presentert:

  • Klimaendringer og påvirkning på flom og vannbalanse
  • Flomberegning og håndtering
  • Hydrologiske og hydrauliske modeller
  • Fremtidens værprognoser og produksjonsplanlegging
  • Endring av konsesjonsvilkår og vanndirektiv – forvaltningspraksis og case fra bransjen
  • Miljøforhold

Se program og les mer her.